Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Розвиток банківської системи Росії. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні. Центральний банк Англії.

Розвиток банківської системи Росії. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні. Центральний банк Англії.

Назва:
Розвиток банківської системи Росії. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні. Центральний банк Англії.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,29 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Контрольна робота
Розвиток банківської системи Росії. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні. Центральний банк Англії.


Зміст
1.Розвиток банківської системи Росії……………………………………
2. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні…………………
3.Центральний банк Англії………………………………………………
Використана література………………………………………………….


1.Розвиток банківської системи Росії
До 1917 р. кредитна система Росії розвивалася за капіталістичними
законами. За структурою, функціями та операціями вона наближалася
до моделі кредитної системи тогочасних провідних капіталістичних країн.
У Російській імперії існувала трирівнева кредитна система, що склада-
лась з таких ланок:*
Державний банк;*
банківський сектор, що складався здебільшого з комерційних і
ощадних банків;*
спеціалізовані кредитні інститути (страхові компанії, кредитні това-
риства та ін.).
На відміну від західних країн у Росії були розвинені переважно
два рівні: Державний банк і приватний банківський сектор. Третій
рівень був розвинений порівняно слабо, що пояснювалося низьким
розвитком ринків капіталів і цінних паперів. На той час у Росії прак-
тично не було установ, що спеціалізувалися на операціях з цінними
паперами, а на їх ринку функціонували лише три фондові біржі. Тому
акумуляційно-мобілізаційні функції на ринку капіталів виконували
здебільшого комерційні банки.
До середини XVII ст. Російська імперія практично не мала кре-
дитних установ. Перші банківські операції в 1729–1733 рр. почала
здійснювати Монетна контора. Вона надавала незначні короткостро-
кові позички під заставу золота і срібла. Торговельно-промисловий
розвиток країни гостро потребував створення кредитних установ.
Основною частиною кредитної системи є банківська,що в Російській Федерації прйшла 5 етапів розвитку:
1)сер.18 ст.-1860р.-період створення і функціонування державних банків
У 1754 р. в Росії було створено Державний банк для дворян-
ства і Купецький банк. Перший надавав позики дворянству за 6 %
річних під заставу золота, срібла, маєтків, другий — під заставу товарів
за такі самі відсотки.
У 1758 р. створено банківські контори вексельного права для за-
безпечення обігу мідних грошей (“мідні банки”). Метою їх створення
було залучення до скарбниці срібної монети.
Перші банки в Росії існували недовго, що було викликано неве-
ликим початковим капіталом, низьким рівнем розвитку вкладних опе-
рацій, можливістю надавати позики переважно на короткий строк, а
також слабкою заінтересованістю у прибутку.
У 1797 р. при Асигнаційному банку сформувалися облікові конто-
ри для посилення і розвитку ремесел і торгівлі: з обліку векселів, з
товарних і страхових операцій. Вони, по суті, стали першими банками
вираженого комерційного типу.
У 1786 р. в Росії відбулася реорганізація кредитної системи: за-
сновано Державний позичковий банк, якому були передані капіта-
ли ліквідованого в 1785 р. Дворянського банку і частина коштів Асиг-
наційного банку. Позичковий банк отримав право видавати позики
під майно та міську нерухомість на строк до 20 років. За вкладами
банк виплачував до 5 %.
У 1817 р. проведено фінансові реформи: скорочено випуск асиг-
націй і засновано. Фактично Державний комерційний банк
перетворився на допоміжний депозитний банк, що мобілізував кошти
в інтересах державної скарбниці і поміщиків.
У період, що передував скасуванню кріпосного права, Росія пере-
живала тяжку економічну і фінансову кризу. Законом від 10 липня 1859 р. уряд ліквідував діючі кредитні установи.
2)1860-1917 рр.-період розвитку і удосконалення банківської системи
2 липня 1860 р. почав функціонувати Державний банк. На його
баланс було передано активи і пасиви Комерційного банку, а згодом
і Позичкового банку. Єдиний Державний банк з відділеннями по всій
країні успадкував функції ліквідованих банків і взяв на себе нові ко-
мерційні функції: його важливим завданням стало сприяння розвит-
ку виробництва і торгівлі. Відповідно до статуту на Банк покладали-
ся такі функції:*
облік векселів та інших строкових паперів;*
купівля та продаж золота і срібла;*
отримання платежів за векселями та іншими строковими папе-
рами на користь довірителів;*
прийняття вкладів на зберігання і у вигляді поточних рахунків;*
видача позичок;*
купівля і продаж державних паперів за рахунок довірителів і за
власний рахунок у межах власних капіталів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Розвиток банківської системи Росії. Монетизація державного дефіциту ВВП в Україні. Центральний банк Англії.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок