Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Модель грошового обороту. Грошові потоки

Модель грошового обороту. Грошові потоки

Назва:
Модель грошового обороту. Грошові потоки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,97 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Модель грошового обороту. Грошові потоки


Рух грошей в процесі суспільного відтворення, його послідовність, приччинну зумовленість, механізм збалансування, особливості та закономірностті розкриваються в моделі кругообороту доходів та продуктів.
В процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різних видів зобов'язань в грошовій формі здійсню-ються розрахунки та платежі, які відбуваються і при розподілі та перерозподілі грошових коштів. Сукупність всіх грошових пла-тежів утворює грошовий оборот.
Класична модель кругообігу товарів та послуг, якими обмінюються підприємства (фірми) і домашні (сімейні) господар-ства (населення), врівноважена відповідним потоком грошових платежів, що здійснюються при обміні, представлена на рисунках 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.
В розглянутій схемі підприємства і населення, пов'язані між собою двома групами ринків: продуктів та ресурсів.
Ринки продуктів - - це ринки, на яких населення, підпри-ємства купують вироблені іншими підприємствами товари та по-слуги. Населення витрачає одержані ними доходи на придбання споживчих товарів, а підприємства продають свої продукти насе-ленню та іншим підприємствам з метою одержання виручки, не-обхідної для продовження процесу виробництва.
Ринки ресурсів — це ринки, на яких населення, підприємства купують ресурси, необхідні для виробництва робочу силу, капітал, природні ресурси. Населення та підприємства продають ресурси, що належать їм, за відповідні грошові платежі, які виступають. у вигляді заробітної плати, процентного доходу, рентних платежів, прибутку.
У наведених рисунках товари і ресурси рухаються за часовою стрілкою, а відповідні платежі в протилежному напрямку. Процеси, показані стрілками, називаються потоками, оскільки вони безперервні та довготривалі, вимірюються в одиницях (в гривнях за певний період: рік, місяць, день). Грошовий потік – це сукупність платежів, які обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення. Грошові потоки пов’язують між собою усі види ринків, забезпечуючи функціонування єдиного ринкового простору країни.
З усіх потоків найбільш важливими є:
- національний (сукупний) продукт, тобто загальна вартість всіх виготовлених виробів та послуг;
- національний доход, що характеризує сукупний доход, одержаний населенням, включаючи заробітну плату, ренту, процентні виплати.
Кількісним вимірником товарних потоків с гроші. Кількість грошей в обігу можна визначити виходячи з на-ступної залежності:
M*V=P*Y
де, М— кількість грошей (грошова маса),  
V— швидкість обігу грошей,  
Р — рівень цін,—
реальний національний продукт.
На практиці всі показані зв'язки складніші, оскільки до сфе-ри обігу товарів та грошей включаються процеси, пов'язані із за-ощадженнями, інвестиціями і фінансовими ринками.
Та частина доходу, яка не спрямовується на придбання то-варів та послуг, сплату податків, погашення боргових зо-бов'язань, носить назву заощаджень. Це накопичення у вигляді готівкових коштів, вкладів в банках чи цінних паперах.
Підприємства (фірми) витрачають дещо більше, ніж одержу-ють від продажу своїх продуктів, тому що повинні здійснювати інвестиції.
Інвестиції вкладаються в основний капітал (придбання об-ладнання, комп'ютерної техніки) і товарні запаси (сировину, ма-теріали).
Коли до кругообігу залучаються збереження та інвестиції, ви-никає два шляхи, по яких кошти можуть переходити від господарських суб’єктів до ринків продуктів: прямий та непрямий. Пря-мий - це безпосередні витрати на споживання, непрямий — це рух засобів через фінансові ринки, заощадження та інвестиції. Оскільки більшість заощаджень здійснюється населенням, а інвес-тицій — підприємствами, є необхідним набір інструментів, що забезпечує переміщення потоків в грошових коштах від перших до других. Ці механізми діють завдяки функціонуванню фінансових ринків. Фінансові ринки складаються з великої кількості каналів.
До першої групи таких каналів відносяться канали прямого фінансування, по яких кошти переміщуються безпосередньо від власників заощаджень до позичальників шляхом реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Модель грошового обороту. Грошові потоки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок