Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Сутність та види фінансового посередництва

Сутність та види фінансового посередництва

Назва:
Сутність та види фінансового посередництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,06 KB
Завантажень:
503
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Сутність та види фінансового посередництва


Фінансовий посередник як суб'єкт грошового ринку. Грошовий ринок за характером зв'язку між кредиторами та позичальниками розділяється на два сектори: сектор прямого фінансування та сектор не-прямого (опосередкованого) фінансування. У секторі непрямого фінансу-вання поряд з кредиторами і позичальниками, які умовно можна назвати базовими суб'єктами ринку, з'являється третій — економічний посередник, який є самостійним і рівноправним суб'єктом грошового рин-ку. Подібно до базових суб'єктів він формує власні зо-бов'язання та вимоги і на цій підставі емітує власні фі-нансові інструменти, які стають інструментом торгівлі на грошовому ринку. Вказані суб'єкти називаються фі-нансовими посередниками, а їх діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед позичальників-витратників називається фінансовим по-середництвом. Фінансове посередництво істотно відріз-няється від брокерсько-дилерської діяльності. Особли-вість останньої полягає в тому, що брокери і дилери не
створюють власних вимог і зобов'язань, а діють за дорученням клієнтів, одержуючи дохід у вигляді комісійної плати (брокери) чи різниці в курсах купівлі і продажу (дилери). Фінансові посе-редники діють на ринку зовсім по-іншому — від свого імені і за власний рахунок, створюючи власні зобов'язання і власні вимо-ги. Тому їх прибутки формуються як різниця між доходами від розміщення акумульованих коштів і витратами, пов'язаними з їх залученням. Так, страхова компанія, акумулюючи кошти своїх клієнтів, створює нове зобов'язання — страховий поліс, а розмі-щуючи ці кошти в банках чи цінних паперах, створює нову вимо-гу до позичальника.
Загальний вигляд взаємовідносин між базовими суб'єктами грошового ринку та фінансовими посередниками можна подати у такому вигляді (рис.9.1.1) 
Механізм фінансового посередництва недостатньо дослідже-ний у сучасній українській та в колишній радянській літературі. Окремі суб'єкти грошового ринку і в теорії, і на практиці розгля-даються, як правило, ізольовано один від одного, як непов'язані між собою структури, які функціонують у своїх замкнутих еко-номічних сферах. Проте це не так.
Рис. 9.1.1. Загальна схема фінансового посередництва
Усі фінансові посередники функціонують на єдиному грошо-вому ринку, з одним і тим же об'єктом — вільними грошовими коштами, однаково відчутно впливають на кон'юнктуру цього ринку, можуть не тільки конкурувати між собою, а й взаємодіяти у вирішенні багатьох економічних та фінансових завдань. Тому дослідження фінансового посередництва як самостійного економі-чного явища має важливе теоретичне і практичне значення, особ-ливо в сучасних умовах України, коли тільки формується грошо-вий ринок, його інфраструктура і механізм регулювання. Дуже важливо, щоб при вирішенні цих завдань ураховувалася не тільки видова специфіка окремих фінансових посередників, а й їх родова єдність і функціональна взаємозалежність на грошовому ринку.
Призначення фінансових посередників. Фінансові посередни-ки відіграють важливу роль у функціонуванні грошового ринку, а через нього — у розвитку ринкової економіки, їх економічне при-значення полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошового рин-ку максимально сприятливих умов для їх успішного функціонуван-ня. Тобто функціонально фінансові посередники спрямовані не всередину фінансової сфери, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на підвищення ефективності діяльності її суб'єктів.
Звичайно, теоретично можна уявити ситуацію, коли економіч-ні суб'єкти — кредитори і позичальники — будують свої взаємо-відносини прямо, не звертаючись до посередників. Проте органі-зація таких відносин була б для них і суспільства набагато до-рожчою, уповільненою, високоризикованою і незручною.
Конкретні переваги фінансового посередництва виявляються у такому:
1) можливості для кожного окремого кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника — оперативно мобілізувати додаткові кошти, необхідні для вирішення виробничих чи споживчих завдань, і так само оперативно повернути їх на висхідні позиції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сутність та види фінансового посередництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок