Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Скачати реферат: Шляхи і способи термінотворення в російській мові донаціонального періоду

Шляхи і способи термінотворення в російській мові донаціонального періоду / сторінка 4

Назва:
Шляхи і способи термінотворення в російській мові донаціонального періоду
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,50 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Термін риболовецького промислу ловище із семантикою "місце, де ловлять рибу" також виник на основі суміжності дії "полювати, ловити" (первинне значення даної лексеми) з місцем, де виконується дана дія. Лексема отъезд у загальновживаному значенні "від'їзд, виїзд" також набуває термінологічної семантики "віддалене володіння, угіддя, місце промислу"; таким же чином термінологізується значення слова пашня "зоране поле" шляхом перенесення семантики "оранка, орні роботи" (процес) на місце дії.
У структурному відношенні морфологічний спосіб термінотворення в староруській мові, так само як і в сучасній, є продуктивним. У донаціона- льний період найактивнішим його видом була афіксація з її різновидами. Так, терміни борок - "невеликий хвойний ліс", гривка - "поросла лісом височина", гумнище - "місце, де був тік", дворище - "місце розташування двору, садиба", землица - "невелика земельна ділянка", поженка - "невелика косовиця, нива, рілля", переложек - "невелика занедбана рілля", польце - "невелике поле" та ін. є суфіксальними утвореннями, що виникли шляхом приєднання до твірної основи суфікса - к-, -ок-, - ищ-, -иц- і ін.
Слід відзначити, що найбільш продуктивними при творенні термінів сільськогосподарських угідь у цей історичний період були суфікс - ищу просторовому значенні (ловище - "рибне угіддя", езовище -"вид рибного угіддя", ржи ще - "поле, де зростало жито", огородище - "місце, де раніше був город", репище - "місце, де сіється або сіялася ріпа", нивище - "місце, де була рілля", летовище - "місце, де влітку пасеться худоба", зимовище - "місце, де зимують, займаються будь-яким промислом" та ін.) і суфікси - к- (-ок-, -ек) зі зменшувальною семантикою (омуток - "невеликий вир", мошок "невелике сухе болото", лужек - "невелике сінокісне угіддя" і под.).
За допомогою суфіксально-префіксального виду морфологічного словотворення виникли такі найменування, як закраина - "невелика ділянка землі, сінокісного угіддя", заполье - "угіддя, земля на краю поля, за полем", остожье - "місце, де складається стіг", приполек - "ділянка ріллі поряд із полем", перевесье - "місце для лову птахів" і ін.
Лексичні одиниці - терміни сільськогосподарських угідь, які виникли за допомогою префіксального способу словотворення, також широко представлені в діловій писемності XVI- XVII століть : затон - "рибне угіддя", наволок - "сінокісне угіддя в заплаві річки", поскотина (подскотина) - "місце випасу худоби" і т. ін.
Як відомо, в сучасній російській мові безафіксний спосіб словотворення є найменш продуктивним: з його допомогою утворюються лише іменники від основ дієслова або прикметника. Наші матеріали дають підставу зробити висновок про те, що даний вид термінотворення був дуже поширений у мові донаціонального періоду. Проілюструємо це твердження такими прикладами: закос - "сінокісне угіддя" (від закосити), залог - "зоране і занедбане поле" (від зале- гати), исток - "джерело, струмок" (від истекати), обжа - "ділянка орної землі" (від обжати), перекоп "канал, що сполучає два водоймища" (від перекопати), пожня - "сінокісне угіддя на низькому місці біля річки або озера" (від пожати),
Література
Дудников А.В. Современный русский язык. - М.: Высшая школа, 1990. - 424 с.
Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: КомКнига, 2006. - 256 с.
Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 662 с.
Мишина Е.Ф. Основные способы образования юридических терминов в русском языке XV-XVII вв. // Ученые записки Горьковского пединститута. Серия филологических наук. - Вып. 95. - 1969. - С. 229230.
Прохорова В.Н. Бытовая лексика в языке московских памятников второй половины XVII в:- Автореф. дис....канд. филолог. наук: 10.02.01./ Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1953.-16с.
роздель - "розроблена ділянка лісу" (від розде- лити), роскось - "ліс, оброблений під косовицю" (від роскосити), росчисть - "місце в лісі, розчищене під ріллю" (росчистити), роща - "невеликий молодий ліс" (від растити) та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Шляхи і способи термінотворення в російській мові донаціонального періоду

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок