Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Структурно-семантична характеристика соціально-політичних неологізмів — складних слів і словосполучень в американському варіанті англійської мови

Структурно-семантична характеристика соціально-політичних неологізмів — складних слів і словосполучень в американському варіанті англійської мови

Назва:
Структурно-семантична характеристика соціально-політичних неологізмів — складних слів і словосполучень в американському варіанті англійської мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,52 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Структурно-семантична характеристика соціально-політичних неологізмів — складних слів і словосполучень в американському варіанті англійської мови
Проблема дефініції складних слів і словосполучень з слово-творчих позицій, як і проблема їх структурно-семантичного моделювання та класифікації, все ще залишається не виріше-ною до кінця. Для визначення складного слова ми використо-вуємо критерії, висунуті А. І. Смірніцьким та О. С. Ахмановою, а саме ознаки цільнооформленості [12; 13] і, як правило, ідіома-тичності. Під цільнооформленістю слід розуміти «нероздільність, неділимість, неможливість розділення на частини і розміщення між ними інших елементів (одиниць) мови» [1, с. 509].
Класифікуючи соціально-політичні неологізми-складні слова в американському варіанті англійської мови, ми враховували, крім вищезгаданих ознак, і такі: 1) нероздільне написання складних слів як орфографічний показник цільнооформленості; 2) написання слів через дефіс; 3) розміщення наголосу як фо-нетичний показник; 4) характер одиниць, які з'єднуються, тобто до яких частин мови вони належать та їх структурні особли-вості; 5) семантичні зв'язки між складовими частинами; 6) ре- = зультати об'єднання складових частин в одне ціле з граматичної < і семантичної точки зору.
До складних слів ми відносимо такі двокомпонентні і багато-компонентні слова, які мають у своєму складі «не менше двох неафіксальних морфем, тобто морфем, що не вживаються як < афікси і які звичайно виступають в ролі основи (бази слова)» [1, с. 430], та однією з основних ознак яких є цільнооформле- , ність. У словосполученнях основною відмінною ознакою є роз- і дільнооформленість. З цього приводу К. Т. Баранцев підкреслю- ' вав: «Всі словосполучення завжди бувають роздільнооформле-ними» [2, с. 91].
Метою статті є класифікація соціально-політичних неологіз-мів-складних слів та словосполучень з точки зору структури і : семантики їх складових частин та опис структурних моделей, за якими вони утворюються в таких параметрах, як продуктив-4 ність моделей та характер формування значень соціально-полі-тичних неологізмів-складних слів і словосполучень в американ-ському варіанті англійської мови.
У дослідженні були використані словники Уебстера 1976 і 1963 p., останній служив для контрольного зіставлення з пер-шим оскільки 1963 рік ми вважаємо умовним порогом новизни соціально-політичних неологізмів. Крім цього, ми використали додаток до словника Уебстера Webster's Third New International Dictionary «6,000 Words» (1976) і словник К. Барнхарта, які охоплюють період 1963—1976 pp. [17; 19; 20; 21]. Фактичним матеріалом була газета «Daily World» — орган Комуністичної партії США за 1976, 1977 і частково 1978 р. та теоретичний журнал Комуністичної партії США «Political Affairs» за вказа-ні роки. Всього близько ста номерів газет та до тридцяти жур-налів.
Актуальність вивчення соціально-політичних неологізмів від-мічається Я. І. Рецкером у книзі «Теорія перекладу і перекла-дацька практика». Автор, зокрема, вказує, що у словнику під ре-дакцією Р. І. Гальперіна (БАРС) «відсутні багато суспільно-політичних термінів і ряд лексикалізованих словосполучень, важких для перекладу» [11, с. 198].
До соціально-політичних неологізмів взагалі і соціально-по-літичних неологізмів — складних слів та словосполучень зокре-ма ми відносимо ту нову чи переосмислену заново «спеціальну» [З, с. 33] «частину словника, яку складають назви явищ і понять з області політичної, соціально-економічної, світоглядно-філо-софської, історичної науки, суспільствознавства, права, літера-тури і мистецтва, філософії і політекономії» [10, с. 102—103]. Крім цього, до соціально-політичних неологізмів американського варіанта англійської мови ми відносимо такі слова і словоспо-лучення, які відображають вплив військово-промислового ком-плексу на внутрішню і зовнішню політику США, а також де-вальвацію категорій культури і моралі. Виникнення цих неоло-гізмів зумовлено екстралінгвістичними причинними факторами об'єктивної дійсності, а їх відображення мовними засобами — інтралінгвістичними наслідковими факторами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Структурно-семантична характеристика соціально-політичних неологізмів — складних слів і словосполучень в американському варіанті англійської мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок