Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька

Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька

Назва:
Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,54 KB
Завантажень:
197
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька


Антропонімічна спадщина відомого українського дослідника Ю.К. Редька, йдеться насамперед про його монографію „Сучасні українські прізвища” [Редько 1966] та словник „Довідник українських прізвищ” [Редько 1969], безсумнівно, є надзвичайно цінним та важливим здобутком української антропоніміки (ми брали до уваги лише опубліковані праці Ю.К. Редька; про рукопис „Словника сучасних українських прізвищ” детальніше див.: [Осташ 2002 : 106-114]). Названі праці стали надійним теоретичним і практичним джерелом для дослідників української та взагалі слов’янської антропонімії. Ними користуються, на них покликаються багато визнаних сьогодні в Україні та за її межами вчених. Фактаж праць Ю.К. Редька використовують не лише антропонімісти, а й дослідники інших класів онімів, етимологи для ілюстрацій або порівняльних студій.
Оскільки Ю.К. Редько не займався винятково етимологією антропонімів, то він досить обережно і коректно «поводився» з прізвищами, походження яких на той момент було для нього не зрозумілим [Редько 1966]. У пропонованій розвідці ми спробуємо проетимологізувати окремі антропоніми (відібрані з монографії „Сучасні українські прізвища”), які Ю.К. Редькові не вдалося свого часу пояснити.
Аркбтин [Редько 1966: 132] – присвійне утворення з суф. -ин від прізвиська Аркат(а). Пор. також ст. рос. антропоніми: Аркат Семенович Малыгин, Ярославль, 1568 р.; Иван Семенович Аркатов, Казань, 1604 р. [Веселовский: 15]. Наведені антропоніми можна зіставляти з рос. діал. бркать ‘1. дражнити (собаку); 2. дражнити (людей); 3. лаятися, сваритися, 4. кричати, шуміти’ [СРНГ 1: 275]. На наш погляд, Аркат(а) – фонетично вторинна форма з втратою початкового В- від *Варкат(а) < *Въркат(а) (а < о під впливом суф. -ат(а)), що зводиться до праформи *vъrkat(a) < *vъrk- + суф. -аt(a). Пор. семантично споріднені лексеми, похідні від базової основи *vъrk- звуконаслідувального походження [ЕСУМ 1: 426]: укр. вуркати ‘муркотати, воркотати’, воркута ‘воркотання, бурчання’, воркнт (про кота), воркнн ‘той, хто воркоче’ [там само], воркэта ‘воркіт’ [Яворницький: 124], рос. діал. вбркать ‘ґелґотати (про гусей)’ [СРНГ 4: 54], вуркать ‘воркувати’, воркута ‘бурчання, буркотіння’ [там само 5: 100]. Очевидно, прізвисько Аркат(а) означало ‘той, хто воркоче; воркотун, буркун’, тобто належить до розряду звуконаслідувальних.
Гбвдиш [Редько 1966: 136] – фонетична вторинна форма від Голдиш (пор. укр. Голдиш, Київ, 1976 р. [СКТ, 168]) < *Гълдиш, у якій: 1) а < о < ъ в структурі tъlt; 2) в < л на українському ґрунті. Антропонім прізвиськового походження, що реконструюється як псл. *gъldyљь [Казлова 2000: 119]. Первісну семантику антропооснови допомагають відновити споріднені українські лексеми, похідні від псл. gъld-: ґувда ‘башка’ [Грінченко І: 360], ґулда ‘дурна жінка’ [ЕСУМ 1: 547], діал. ґулда ‘тупа, розумова обмежена жінка’ [Корзонюк: 99], гйлда (< *гълда) ‘роззява, дурнувата чи неповоротка людина’ [Москаленко: 27].
Гургута [Редько 1966: 148]. Видозмінена форма з більш закритим голосним о у корені, що сягає первісної *Горгота < *Гъргота. Її можна відновлювати як *gъrgota. Про псл. основу *gъrg-, яка відбивала ідею кривизни, вигину, опуклості, та її рефлекси див.: [Козлова 1987: 60]. Щодо мотивації антропооснови пор. укр. ґорґуля ‘висока людина’, горгуня ‘занадто висока жінка’ [ЕСУМ 1: 536], болг. діал. гъргоня ‘згорблена людина’ [БЕР 1: 302]. Припускаємо, що Гургота було прізвиськом високої згорбленої людини.
Дерббль [Редько 1966: 110]. На поширення зазначеного антропоніма в українців вказує похідний гідронім Дербалнвський – потік у Воловецькому р-ні Закарпаття [СГУ: 166]. Аналогічний відповідник засвідчено в чеському антропоніміконі – Drbal [Beneљ: 275].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок