Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Українська мова:особливості її походження,вивчення і захисту

Українська мова:особливості її походження,вивчення і захисту

Назва:
Українська мова:особливості її походження,вивчення і захисту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,91 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
Українська мова:
особливості її походження,
вивчення і захисту
 


ЩО ТАКЕ МОВА?
Мова займає одне з найвищих місць на шкалі національних вартостей.
У.Вайнрайх.
1. Мова належить до так званих вторинних си-стем. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є. Водночас мова — один із факторів самоорганізації суспіль-ства і невід'ємна ознака таких спільнот, як рід, плем'я, народність, нація.
2. Мова існує у свідомості членів суспільства, реалізується в процесах мовлення і "консервуєть-ся" в результатах цього мовлення (у сказаному, написаному). Тому доля мови залежить від кож-ного з мовців.
3. З матеріального погляду в мові, що реалізу-ється в мовленні, немає нічого, крім звуків, які комбінуються у слова, речення тощо. За цими комбінаціями окривається величезний світ зна-чень — фонетичних, лексичних, граматичних, сти-лістичних. Саме в них відображені знання наро-ду— носія мови — про світ, його структуру, ставлення людей до нього. "Мова народу — це його дух, і дух народу — це його мова" (В. фон Гум-больдт). У ній акумулюється духовна енергія на-роду. Вона є головною ознакою і символом нації.
4. Через мову ми пізнаємо світ. Наївно вважати, що кожен з нас сприймає світ безпосередньо, "та-ким, як він є". Насправді наше сприйняття світу відбувається крізь призму нашої мови. "Світ про-сіється крізь сито слів" (К.Кравс).
Підкреслимо, що в кожного народу "мовна кар-тина світу" — своя, неповторна. Найпростіший приклад: ми в природі чуємо тільки ті звуки, які є в нашій мові (р-р-р, ш-ш-ш, ку-ку, ку-ку-рі-ку, гав-гав, няв, дзень, хрусь, хляп тощо). В інших на-родів ці звуконаслідування звучать зовсім інакше.
Весь світ ми "розчленовуємо" і "сортуємо" так, як це змушує нас робити структура нашої мови, у якій зафіксовано досвід усіх попередніх поколінь різних епох. Тому зникнення будь-якої мови — це незамінима втрата, яка збіднює людство в цілому.
Мова — засіб самопізнання народу, форма іс-нування надбудови в усіх її виявах. "Мова — дім духу" (М.Гайдеггер).
"Мова є річище, яким дух може котити свої хви-лі з твердою впевністю, що джерела, до яких вони його підводять, ніколи не висохнуть" (В. фон Гумбольдт).
5. Мова — найважливіший засіб спілкування людей, тобто засіб вираження і передавання ду-мок, почуттів, волевиявлень. У цій ролі людська мова має універсальний характер: нею просто пе-редати все те, що виражається, наприклад, мімікою, жестами, морським зводом чи дорож-німи знаками, тоді як жоден із цих засобів спіл-кування не може конкурувати у вираженні з мо-вою.
6. Мова — це засіб формування, оформлення та існування думки: без називання нема думання, ос-мислення реальності. "Ми не лише говоримо яко-юсь мовою, ми думаємо, ковзаючи вже прокла-деною колією, на яку ставить нас мовна доля" (Х.Ортега-і-Гассет).
7. Мова — система знаків, матеріальних за сво-єю природою і соціальних за змістом та функці-ями. Кожен елемент мови має свою значимість лише в єдності та взаємозв'язку з іншими еле-ментами. Тому будь-яке насильство над окремим елементом негативно позначається на мові в ці-лому.
8. Мова — явище суспільне. Вона виникає, роз-вивається, живе і функціонує в суспільстві. Між мовою і суспільством існує взаємний зв'язок: не лише загибель суспільства призводить до загибелі мови, але й загибель мови веде до зникнення сус-пільства, що не вберегло свою мову.
Мова — не тільки витвір історії суспільства, але й активний чинник цієї історії: не тільки об'єкт, а й суб'єкт історії.
9. Формою існування мови, свідченням її жит-тєздатності є мовлення, тобто використання цієї мови людьми в комунікативних актах у всіх сфе-рах громадського та особистого життя.
Перестаючи бути засобом спілкування, мова стає мертвою.
10. Головними компонентами мови є фонетика, лексика, граматика.
11. Фонетика — це звуки та елементи, що їх супроводжують: наголос, інтонація. Фонетику мо-ви людина повинна засвоїти на сто відсотків. За-своєння це починається в ранньому віці: мелодику мовлення та деякі інші інтонаційні елементи лю-дина засвоює ще в стані ембріона, звукотворення формується в основному до двох років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Українська мова:особливості її походження,вивчення і захисту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок