Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Нормативність мови. Орфоепічні норми

Нормативність мови. Орфоепічні норми

Назва:
Нормативність мови. Орфоепічні норми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,80 KB
Завантажень:
560
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Нормативність мови. Орфоепічні норми
1. Поняття мовної норми.
2. Структурно-мовні типи норм.
3. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови:
а) Основні правила української вимови такі:
б) Спрощення у групах приголосних
в) Чергування голосних
г) Чергування е - о після шиплячих, дж та й
д) Чергування у з в, і з й чи та (та й)
Поняття мовної норми
Поняття мовної норми існує вже понад сто років і за цей період зазнало істотних змін. Норма мови — основне поняття культури мови, яке носить суспільний характер.
М.Пилинський визначає мовну норму як "реальний, історично зумовлений і порівняно стабільний мовний факт, що відповідає системі мови і становить єдину можливість або найкращий для даного ви-падку варіант, відібраний суспільством на певному етапі його розвитку із співвідносних фактів загальнонародної (націона-льної) мови в процесі спілкування".
Автор розрізняє: 1) загальномовні норми, 2) функціонально-стилістичні норми мови, 3) функціонально-стилістичні норми мовлення, 4) ситуатив-но-стилістичні норми мовлення. До першої групи він зарахо-вує найзагальніші норми вимови, словозміни, синтаксису, слово-твору, загальновживану лексику і фразеологію, до другої — мовні засоби, що вже диференціювалися у функціонально-сти-лістичному відношенні на рівні мови.
Норми мовлення є базою для формування функціонально-стилістичних норм мови. За словами М.Пилинського, "у мові немає нічого, чого б не було у мовленні, навпаки, у мовленні немає нічого, чого хоча б у зародку не було б у мові".
У "Словнику лінгвістичних термінів" Д.Ганич та І.Олійник подають норму як "закріплені в практиці зразкового вико-ристання мовні варіанти (в галузі вимови, слововживання, граматичних та інших мовних засобів), які найкраще і най-повніше з числа існуючих в мові виконують свою суспільну функцію".
Таким чином, нормативним у мові є все, що: 1) відповідає системі мови, не суперечить її законам; 2) не веде до стилістич-ного і стильового дисонансу; 3) увиразнює, уточнює контекст, дає додаткову і вичерпну інформацію; 4) не містить елементів норми інших мов.
Б.М.Головін пропонує розрізняти такі структурно-мовні типи норм:*
орфоепічні норми, або норми вимови, регулюють вибір акустичних варіантів фонеми або фонем ([злочи'неиц'])> а не ([злач'ін'єц]);*
акцентологічні норми, або норми наголошування, регу-люють вибір варіантів розташування і переміщення наголоше-ного складу серед ненаголошених (кілометр, а не кілометр, старий, а не старий);*
норми словотворення регулюють вибір морфем, їх роз-ташування і сполучення у складі нового слова (можна: спосте-рігач; не можна — спостерігальник);*
морфологічні норми регулюють вибір варіантів морфо-логічної форми слова (можна: офіцери, інспектори, але не мож-на: офіцера, інспектора (у називному відмінку множини);*
синтаксичні норми регулюють вибір варіантів побудови простих і складних речень (не можна: Хлопець врятував дів-чину від банди, з якою потім познайомився. Читаючи цю спра-ву, серце тріпотіло від переживань);*
лексичні норми регулюють вибір слова відповідно до зміс-ту і мети висловлювання (скасувати /відмінити. Касувати, скасувати відповідають російським отменять, отменить — визнавати, оголошувати що-небудь раніше встановлене недійс-ним, незаконним; анулювати: касувати, скасувати сказане (за-кон, панщину та ін.).
Відміняти, відмінити, як свідчить "Словарь української мови" за ред. Б.Грінченка, відповідають російським переменять, переменить, изменить — робити кого-, що-небудь інакшим; змінювати: природу тяжко обмінити (Номис). Та сьогодні часто чуємо поширене у діловому спілкуванні відмінити засідання. Це значення в дієсловах відмінити, відміняти (синонімічне до скасувати, скасовувати), зафіксоване в Російсько-українсько-му словнику (1968). У тлумачному Словнику української мови (в 11-ти томах) це значення кваліфікується як рідкісне.
У сучасному офіційно-діловому мовленні спостерігається тен-денція розрізняти сполучуваність названих вище дієслів. Так, відмінювати {відміняти), відмінити сполучається зі іменни-ками засідання (збори), спектакль, появу десанта тощо; скасо-вувати, скасувати — зі словами закон, постанова, указ, рі-шення суду, вирок, договір, угода, тілесне покарання, приватна власність, карткова система тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Нормативність мови. Орфоепічні норми

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок