Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТРОПІВ М ДРАЙ-ХМАРИ

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТРОПІВ М ДРАЙ-ХМАРИ

Назва:
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТРОПІВ М ДРАЙ-ХМАРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,56 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 811.161.2'373:821.161.2-1.Д1/7.02
Продан Ю.П
Кам 'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТРОПІВ М ДРАЙ-ХМАРИ
У статті охарактеризовано використання епітетів та порівнянь у поетичній мові М. Драй-Хмари, їх роль у творенні індивідуального стилю поета.
Ключові слова: поетична мова, епітет, порівняння, індивідуально-авторський стиль.
«Рідна мова - це найважливіша основа, на ній зростає духовно й культурно кожний народ. У житті кожного народу, а особливо недержавного, рідна мова відіграє найголовнішу ролю: рідна мова - то сила культури, а культура - сила народу... Давно вже стверджено, що тільки мова приносить людині найбільше і найглибше особисте щастя, а державі - найсильніші патріотичні характери» [6, с. 11].
Погляди лінгвістів на феномен мовної картини світу, на співвідношення складників «мова» і «нація» багато в чому спираються на філологічну концепцію В. фон Гумбольдта. Слово, за ним, є відбитком не самого предмета, а його чуттєвого образу, сформованого у процесі мовотворчого акту [2, с. 15], отже, «кожний народ засобами своєї мови створює особливу «картину світу», в якій відбивається душа народу, його психологічний склад, спосіб мислення» [1, с. 8]. Ця думка розкриває положення людини у світі дійсності, яка осмислюється, описується й систематизується у мовленнєвій свідомості особи. Таким чином, як зазначає Л. Ставицька, «стихія мови відкриває універсальний доступ до світу» [8, с. 15].
У слові - складній, багатоаспектній одиниці - репрезентовано одночасно реальну дійсність, думку, ментальність і мову. Кожне використання слова зумовлюється необхідністю виявити та реалізувати його значення як ту частину знань про світ чи інформацію про нього, що були набуті людиною у процесі її пізнавальної і суспільної діяльності та співвіднесені в мові з певним словесним знаком. У зв'язку з цим людина як відтворювач мовних знаків стає центральною фігурою мови і, у першу чергу, його експресивно-образної системи.
Про багатство мови свідчить розвиток лексичної системи, що характеризується своїми внутрішніми законами, а також впливом позалінгвістичних факторів, тобто суспільно-історичних умов життя народу - творця і носія мови. При чому саме у словниковому складі найбільш повно і наочно відображається розвиток мови [7, с. 474].
Вивчення лінгвістичного аспекту поетичної мови є основним завданням лінгвопоетики як розділу науки про мову. Поетична мова - це своєрідний вияв мовної картини світу, реалізований через одиниці різних рівнів загальновживаної мови в особливому функціональному вживанні з метою створення естетичної єдності.
Поетична мова - 1) мова віршованої поезії, або віршована мова; 2) мова художньої літератури з її визначальною естетичною функцією; 3) система мовно-виражальних засобів, орієнтованих на досягнення ефекту високого стилю, незвичного для буденного спілкування [9, с. 462]. Поетичного змісту набуває будь-який вислів, який естетично освячується у поетичному контексті. Поетична мова - це свобода у виборі лексико-семантичної сполучуваності й виникнення ефекту поетичної несподіванки; наповнення новим емоційним змістом нейтральних у звичному спілкуванні синтаксичних структур. Тобто, в основі цього поняття лежить особливий характер конкретно-чуттєвого зображення світу, орієнтація на емоційно-естетичне сприйняття його [9, с. 463].
Як об'єкт лінгвістичної поетики і стилістики поетичну мову почали вивчати у ХХ ст. Увагу дослідників привертають лексико-семантичні процеси у мові української поезії ХХ ст., характерні явища індивідуального словотворення, динамічні процеси в синтаксисі, процеси символізації слів-понять, набуття ними функцій мовних знаків національної культури. Особливої уваги заслуговують дослідження таких мовознавців: М. Бахтіна. І. Білодіда, Л. Булаховського, А. Веселовського, В. Виноградова, Г. Винокура, О. Потебні. Серед вітчизняних мовознавців
вивченням поетичного слова сьогодні займаються С. Єрмоленко, Л. Ставицька, І. Олійник, Л. Савченко, В. Шелест.
Тому мета нашого дослідження полягає у тому, щоб з'ясувати особливості поетичної мови М.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТРОПІВ М ДРАЙ-ХМАРИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок