Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Правопис складних прикметників

Правопис складних прикметників

Назва:
Правопис складних прикметників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,51 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Правопис складних прикметників


Разом пишуться:
1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостепов_й (лісост+п), радіофіз_чний (радіо-ф%зика), самох%дний (самох%д), чорноз+мний (чорноз+м).
2) Складні прикметники, утворені словосполученням іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв%тній (заг<льна осв%та), мовностильов_й (м>вний ст_ль), народногоспод<рський (нар>дне гос-под<рство), східнослов’#нський (сх%дні слов’#ни).
3) Складні прикметники з другою дієслівною основою: волел$б-ний, деревообр>бний, машинобудівн_й.
!  Увага. Прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через дефіс: вант<жно-розвант<жувальний, контр>льно-вим%рювальний.
4) Складні прикметники, в яких першим компонентом є прислівник: важкохв>рий, загальнодерж<вний, або другою складовою частиною є дієприкметник: свіжозр\баний, нижчепідп_саний, новоут-в>рений, але: трохи вище зазн<чений, бо є пояснювальне слово.
!  Увага. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і з наступними прикметниками і дієприкметниками їх пишуть окремо: абсол$тно сух_й, діаметр<льно протил+жний, послід>вно мирол$б-ний, р%зко окр+слений, сусп%льно кор_сний, сусп%льно необх%дний, хім%чно зв’#заний.
5) Складні прикметники, в яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише уточнюють, звужують його зміст. Такі прикметники мають термінологічне значення: вузькодіал+ктне (мовне явище), грудочеревн< (перепона), лінгвостиліст_чні (особливості); також — глухонім_й, сліпоглухонім_й.
6) Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: триповерх>вий, п’ятир<зовий, стодвадцятип’я-тир%чний, але 125-річний.
7) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників: поперечношліфув<льний (апарат).
Через дефіс пишуться:
1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: в%це-презид+нтський (в%це-презид+нт), генер<л-губерн<торський (генер<л-губерн<тор), соці<л-демократ_чний (соці<л-демокр<т).
!  Увага. Якщо складний прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставлять: Москва-ріка – москворіцький.
2) Складні прикметники, утворені з двох або більше прикметникових основ, що поєднані як рівноправні, коли між ними можна вставити сполучник і: навч<льно-виховн_й, наук>во-техн%чний, сус-п%льно-політ_чний, всесв%тньо-істор_чний, нар>дно-в_звольний, поста-ч<льно-збутов_й.
3) Складні прикметники з першою частиною на -ико(-іко): діал+ктико-матеріаліст_чний, іст>рико-культ\рний, мех<ніко-мате-мат_чний.
4) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військ>во-морськ_й, військ>во-спорт_вний, во@нно-стратег%чний.
!  Увага. Складні субстантивовані прикметники військовопо-лон+ний і військовозобов’#заний пишуться разом.
5) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають поєднання кількох кольорів, відтінки кольорів або якість з додатковим відтінком: бл<китно-с_ній, т+мно-черв>ний, бл%до-рож+вий, гіркув<то-сол>дкий, черв>но-зел+но-ж>втий, але: жов-тогар#чий, червоногар#чий (окремі кольори).
6) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідною з першою частиною: м’#со-вовнян_й, м’#со-мол>чний, крохм<ле-п<токовий.
!  Увага. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головон>гі, грудочеревн< (перепона).
7) Складні назви проміжних частин світу: півн%чно-з<хідний, пів-д+нно-сх%дний, норд->стівський.
8) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 5-річний, 10-поверховий.
Вправа . Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Правопис складних прикметників

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок