Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст.

Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст.

Назва:
Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,26 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст.


Науковий стиль української літературної мови як об’єкт лінгвістичного вивчення віддавна перебуває в центрі уваги дослідників. Зокрема, сучасне мовознавство має кілька ґрунтовних праць про особливості наукової комунікації, як-от монографія С. Я. Єрмоленко, присвячена проблемі семантико-синтаксичного аспекту наукового стилю [Єрмоленко 1982], А.П. Коваль, що простежує специфіку структурної організації наукового тексту [Коваль 1970], Н. Ф. Непийводи про функціонально-стилістичний аспект науково-технічної літератури [Непийвода 1997], а також дослідження Т. В. Радзієвської, що розглядає текст як засіб комунікації [Радзієвська 1993], однак лише М. М. Пещак аналізує науковий текст в історичному аспекті, зосереджуючи увагу на давньоукраїнських і староукраїнських пам’ятках [Пещак 1994]. Ззначимо також, що в лінгвістичних розвідках принагідно порушують проблеми організації текстів „ядрових“ жанрів наукового стилю (монографії, статті), проте менше уваги приділено текстам „периферійних“ жанрів (лекції, доповіді, патенти, реферати, рецензії тощо) [Троянская 1986]. Інша ситуація склалася в російському та польському мовознавстві, специфіку „периферійних“ жанрів наукового стилю розглянуто в працях О.А.Лаптєвої [Лаптева 1966], В.Г.Ляпунової, О.Д.Мєшкова [Ляпунова и др. 1990], Т.І. Сіндєєвої [Синдеева 1982], О.С. Троянської [Троянская 1985], У. Жидек-Беднарчук [Їydek-Bednarczuk 2000], М. Зашко-Зелінської [Zaњko-Zieliсska 1999] та ін. Науковці найчастіше зосереджують увагу на композиційних особливостях та способах вираження оцінних значень в англійських, німецьких і польських журнальних рецензіях, жанр рецензії в українській мові потребує ґрунтовного вивчення. Тому важливо проаналізувати специфіку структурно-семантичної організації українських рецензій, зокрема в діахронічному аспекті. Об’єктом нашого дослідження є рецензії 30-х років ХХ ст., опубліковані на сторінках часопису „Мовознавство“.
Кожний жанровий різновид творів наукового стилю, як відомо, має своєрідну структурно-семантичну організацію, що передбачає таке впорядкування й оформлення інформації, яке найкраще забезпечувало реалізацію комунікативної мети текстів певного жанру. Зокрема, специфіка мовного та композиційного оформлення рецензії зумовлюється передусім прагненням автора розглянути й оцінити твір художньої літератури, мистецтва чи науки, визначити його вартість та охарактеризувати допущені, на думку критика, хиби, недоліки [Літературознавчий словник 1997: 242]. Адже саме оцінка формує ціннісні орієнтири читача, допомагає йому зорієнтуватися в безперервному потоці інформації, вибрати потрібну книгу.
У науковому стилі української мови склалася традиційна форма архітектоніки тексту, метою якого є оцінка певної публікації.
Заголовок рецензії найчастіше містить інформацію про зміст аналізованої праці, спрощує пошукову роботу читача. У мовознавчих рецензіях 30-х років ХХ ст. почасти зберігається традиція найменування текстів рецензій ХІХ ст.: заголовок, тотожний бібліографічному опису книги. Наприклад:
Анрі Фрей, Граматика помилок, Париж-Женева-Лейпціг, 1929, 317сс.
[Henri Frei, La grammaire des fautes, Paris-Genиve-Leipzig, 1929, 317pp.] [М., 1934, №2, С.135] (Тут і далі зазначаємо рік видання, номер і сторінку часопису „Мовознавство“ (М.)).
Вирізняються також заголовки, в яких за допомогою атрибутивних лексем надано попередню оцінку рецензованої праці, порівняємо:
Потрібна справа [М., 1938, №13-14, С.105]
та Недоопрацьований підручник [М., 1938, №13-14, С.110].
Зауважимо, що вже на початку ХХ ст. помітна тенденція до розширення й урізноманітнення способів структурно-семантичної організації заголовків рецензій, однак домінують ще заголовки – бібліографічні описи рецензованих книг.
Характерною ознакою усіх, без винятку, рецензій є наявність бібліографічного опису видання (може бути повним або скороченим, мати свої певні усталені варіанти розміщення в тексті).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок