Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> ПРОЯВИ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ СТРИМАНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

ПРОЯВИ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ СТРИМАНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Назва:
ПРОЯВИ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ СТРИМАНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,91 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 811.11 + 811.13(5)
Кишко С.М.
ПРОЯВИ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ СТРИМАНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено аналізу комунікативних умов, за якими проявляється прагматична інтенція стриманості. Остання складає основу комунікативно- прагматичної категорії модерації, що реалізується в мовленні за допомогою ряду прагматичних варіантів, а саме, мітігації, девальвації, недомовленості, апроксимації та непевності. Виділені прагматичні варіанти модерації розглядаються співвідносно з ціннісним, пізнавальним та поведінковим аспектами мовної особистості. Робиться акцент на систематичній реалізації зазначеної комунікативної інтенції в модерованих висловлюваннях, що репрезентують деякий фрагмент світу з погляду суб'єктивного відношення до нього з боку англомовних комунікантів.
Ключові слова: прагматична інтенція, модерація, прагматичний варіант, мітігація, апроксимація, непевність, девальвація, недомовленість.
Статья посвящена анализу коммуникативных условий, по которым проявляется прагматическая интенция сдержанности. Последняя составляет основу коммуникативно-прагматической категории модерации, которая реализуется в речи с помощью ряда прагматических вариантов, а именно, митигации, девальвации, недосказанности, аппроксимации и неуверенности. Выделенные прагматические варианты модерации рассматриваются согласно с ценностным, познавательным и поведенческим аспектами языковой личности. Делается акцент на систематической реализации указанной коммуникативной интенции в модерованных высказываниях, которые репрезентуют некоторый фрагмент мира с точки зрения субъективного отношения к нему со стороны англоязычных коммуникантов.
Ключевые слова: прагматическая интенция, модерация, прагматический вариант, митигация, аппроксимация, неуверенность, девальвация, недосказанность.
This paper gives the analysis of communicative situations in which pragmatic intention of moderation is manifested, with different aspects of language individual taken into consideration. By pragmatic intention of moderation is meant evading categorical evaluative / non-evaluative commitments. The pragmatic intention of moderation is organically linked up with the norms of speech behaviour and communicative culture of the English-speaking community.
Keywords: pragmatic intention, moderation, pragmatic variant, mitigation, approximation, hedging, devaluation, understatement.
Серед найбільш значущих проблем сучасної лінгвістики особливе місце посідає комплекс проблем, пов'язаних із людським чинником у дискурсі. Антропоцентрична парадигма, що превалює вже кілька десятиліть у науках про мову й мовлення, пропонує різноманітні, але взаємозалежні підходи до їх вивчення: соціолінгвістичний, психолінгвістичний, когні- тивний та прагмалінгвістичний. У межах останнього безумовно актуальним є вивчення різноманітних інтенцій, комунікативних стратегій, що визначають вибір мовних засобів, особливості їх використання для підвищення ефективності комунікації в різних ситуаціях спілкування.
Однією з таких особливостей є модерація змісту висловлювання, основу якої складає прагматична інтенція стриманості при вираженні оцінки або думки мовця стосовно об'єктивної дійсності. Зазначена комунікативна інтенція реалізується шляхом деінтенсифікації пропо- зиціонального змісту та / або ілокутивної сили висловлювання. Інакше кажучи, висловлювання набуває більш помірного, «стриманого» характеру [3]. Метою цієї статті є спроба розглянути комунікативні умови, за якими проявляється прагматична інтенція стриманості, з урахуванням різних аспектів мовної особистості.
Як було показано в наших попередніх публікаціях [3, c. 4], інваріантне значення моде- рації складає основу однойменної комунікативно-прагматичної категорії, що реалізується в мовленні англомовної особистості за допомогою ряду прагматичних варіантів, а саме, мітігації, девальвації, недомовленості, апроксимації та непевності.
Виділені прагматичні варіанти визначаються нами таким чином:
Мітігація - прагматичний варіант модерації, що виражає пом'якшення продуцентом негативної оцінки реалій об'єктивної дійсності (She can be a little abrupt), а також пом'якшення ілокутивної сили таких лицеушкоджуючих мовленнєвих актів, як деклинативи, накази, вимоги і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ПРОЯВИ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ СТРИМАНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок