Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Назва:
ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,60 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 811.161.2'367
Павлюк Т.П.
ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
У статті розглянуто порівняльний зворот в аспекті когнітивної лінгвістики; виявлено лінгвоконцептологічну можливість порівняння будувати номінативне поле концепту, його когнітивні ознаки та моделювати структуру концепту.
Ключові слова: порівняльний зворот, концепт, когнітивна ознака, мовна картина світу, лінгвоконцептологічний аналіз.
В статье рассматривается сравнительный оборот в аспекте когнитивной лингвистики; определена лингвоконцептологическая возможность сравнения образовывать номинативное поле концепта, его когнитивные признаки и моделировать структуру концепта.
Ключевые слова: сравнительный оборот, концепт, когнитивный признак, языковая картина мира, лингвоконцептологический анализ.
In the article a comparative turn of speech is considered in the aspect of cognitive linguistics; it is exposed that comparison turn has lingvoconceptological possibility to build the nominative field of concept; the comparative turn cognitive signs and its possibility to design the structure of concept are characterized.
Key words: comparative turn, concept, cognitive sign, linguistic picture of the world, lingvoconceptological analysis.
Серед мовних одиниць, що виконують прагматичну функцію, порівняння посідають важливе місце. А. Сен-Сімон стверджував, що «вся робота людського розуму в кінцевому результаті зводиться до порівняння: сказати, наприклад, що якась річ хороша чи погана, означає, що вона краща чи гірша за іншу, з якою її порівнюють» [7, с. 132].
Дослідження порівнянь на тлі художнього твору є особливо перспективним, бо твір пов'язаний з культурою, історією народу, тобто з картиною світу. У художньому творі відображено внутрішню індивідуальну модель світу автора, яка детермінує окреме висловлювання крізь текст як ціле. Порівняння ж не тільки фіксує елементи моделі світу, а й дає змогу простежити процес їх формування.
Практична діяльність людини, сама дійсність знаходять відтворення в мисленні, тому зовнішня мовна форма (порівняльна конструкція) не є безпосереднім відображенням фізичного стану речей, а виступає лише формою, в якій проявляють себе закони мислення. Висловлення з наявною в ньому компаративною конструкцією становить собою специфічну модель думки, основною ланкою в якій є наявність асоціативних відношень [6, с. 15].
Такий опис вторинного семіозису мови, визначення його методики в плані встановлення парадигматичних і синтагматичних зв'язків мовних елементів є суттєво новим напрямом у лінгвістиці, який О.П. Барменкова позначає як лінгвістичну рефлексологію [1, с. 3]. Розвиток цього напрямку має вагоме наукове підґрунтя, пов'язане з працями Ю.М. Караулова, Ю.Д. Апресяна, О.С. Кубрякової та багатьох інших учених.
Метою дослідження є встановлення семантико - когнітивної здатності порівнянь формувати зміст концептів поетичного мовлення.
Порівняльні конструкції були предметом ретельного дослідження багатьох учених, зокрема М.І. Черемісіної, Н.А. Широкової, В.М.Огольцева, О.П. Барменкової, Л.І. М'яснянкіної, І.К. Кучеренка, Н.П. Шаповалової, Г.Я. Довженко, Л.В. Голоюх, Л.В. Прокопчук, М.С. Заоборної, С.М. Рошко, О. І. Марчук. Складність лінгвістичної природи порівнянь зумовила появу різних, часто суперечливих думок щодо її структури. Найбільший інтерес викликала проблема розмежування порівняльних зворотів і неповних підрядних речень порівняльної семантики (Н.А. Широкова, І.К. Кучеренко, М.С. Заоборна, Н.П. Шаповалові, С.М. Рошко). Так, найчастіше під порівняльним зворотом розуміють конструкцію «показник (як) + іменник у Н.в.», а під неповним підрядним реченням - структуру з пропущеним присудком, який легко відновлюється з головної частини, наприклад: По всіх містах їх діти стигнуть, / мов цитриновий сік у цитрі [4, с. 50].
Спираючись на засади семантичного синтаксису, поняття порівняння, порівняльний зворот розуміємо як мовну одиницю, що, за визначенням Л.В. Прокопчук, «дає змогу об'єднати різноструктурні побудови в межах простого і складного речення, інтеграційним параметром яких виступає компаративна семантика» [6, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок