Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> СЕМАНТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ

СЕМАНТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ

Назва:
СЕМАНТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,24 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
УДК 811.161.2'36
Кульбабська О.В.
СЕМАНТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ
У статті розглянуто вторинні предикати адвербіального типу, подано опис семантичних, граматичних і функціональних характеристик цих синтаксем, проаналізовано засоби їх вираження та співвідношення з іншими предикативними одиницями.
Ключові слова: предикат, адвербіальний предикат, синтаксема, предикативні одиниці.
В статье рассматриваются вторичные предикаты адвербиального типа, представлено описание семантических, грамматических и функциональных характеристик этих синтаксем, проанализированы средства их выражения и соотношения с другими предикативными единицами.
Ключевые слова: предикат, адвербиальный предикат, синтаксема, предикативные единицы.
The apportionment of secondary predicates of adverbial type is investigated in this paper. The description of semantic, grammatical and functional traits of these syntaxemes is given. The means of their syntaxeme expression and their subordination to other predicative units are analyzed.
Keywords: predicate, adverbial predicate, syntaxeme, predicative units.
Поняття часу є одним з основних філософських понять, яке ґрунтується на життєвому досвіді соціуму. Свідомість людини активно відображає події, що відбуваються протягом часу, і передає насамперед дієсловом, категорійним значенням якого є процесуальність у широкому розумінні. Отже, темпоральне значення є невід'ємним від дієслова. Проте синтаксична категорія часу характеризується семантико-синтаксичною багато- мірністю, що випливає з багатоаспектності самого синтаксичного рівня. На думку О. Бондаря, лінгвістичний час може складатися як із однієї часової осі, так і з кількох, зв'язаних між собою відношеннями одночасності / різночасності, та має чотири компоненти - морфологічний, синтаксичний, лексичний і мовленнєвий [1, c. 43-44]. Репрезентантами відносного часу в простому неелементарному реченні є вторинні предикатні синтаксеми адвербіального типу, одним із різновидів яких виступають темпоральні синтаксеми. Їх наявність передбачає «неактуалізовану» (репрезентовану як «дане») предикацію, яка могла б бути експлікована на поверхневому рівні.
У перших українських граматиках компоненти, які можна розгорнути в самостійне речення, трактували з опертям на логіку як «скорочені речення» (М. Осадца, С. Смаль-Стоцький, Ф. Ґарт- нер, М. Равлюк, В. Мурський та ін.). Вперше було звернуто увагу на те, що окремі слова, словосполучення і звороти можуть мати пропози- тивну семантику. Оскільки відповідно до сучасного уявлення про семантичну організацію речень, аналіз їх змісту передбачає урахування не лише експліцитної, але й прихованої інформації (І. Вихованець, К. Городенська, В. Русанівський, Н. Гуйванюк, А. Загнітко, К. Шульжук, М. Мір- ченко та ін.), актуальним залишається проблема співвідношення основного предиката і вторинної предикатної синтаксеми, що є модифікованою частиною небазового елементарного речення. Мета нашого дослідження - здійснити типологію темпо- ральних синтаксем у сучасній українській мові, функціонування яких засвідчує висхідну тенденцію до економії мовних ресурсів, здатність вираження складного змісту мінімальними синтаксичними засобами.
Синтаксеми з часовим значенням є виразниками темпоральних відношень між вихідними елементарними простими реченнями, вказуючи при цьому на так звану календарну хронологію в широкому розумінні [8, с. 217]. Їхнє функціональне призначення - виражати одночасність / різночасність явищ, подій та їхні кількісно-часові вияви [5, с. 272; 11, с. 201]. Характерними для темпо- ральних синтаксем є співвіднесеність із підрядними темпоральними частинами складнопідрядного речення і поширення на невласне- іменникову лексику (назви часових понять, явищ природи, періодів приймання їжі, назви свят і різноманітних періодів, віддієслівні та від- прикметникові деривати) [детальніше про це див.: 7, с. 95]. Напр.: По скінченні першої світової війни мачуха захотіла повернутися до вільної Чехії як репатріантка (Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок