Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Діловий стиль

Діловий стиль

Назва:
Діловий стиль
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,74 KB
Завантажень:
517
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Діловий стиль


Діловий стиль асоціюється у пер-шу чергу з діловими паперами, оформляти які навчають у школі: заява, доручення, розписка, акт, протокол, доповідна записка, ав-тобіографія, характеристика, звіт, оголошення. Хай не кожному доведеться писати резолюції, розпорядження, постанови, інструк-ції, накази, зате читати (і виконувати) їх доведеться всім. На практиці мовці повинні застосовувати знання про те, що офіційно-діловий стиль розпадається на окремі стильові різновиди: адміні-стративно-канцелярський (включає планово-звітну, розпорядку, директивну, облікову документацію і ділове листування), законо-давчий і дипломатичний. Ділові папери виконуються за певним трафаретом (кліше, стереотипом). Ось основні реквізити, які роз-міщуються на формулярах документа (За А. П. Коваль).
Зображення союзної республіки; емблема ор-ганізації чи підприємства; зображення урядових нагород; коди; найменування міністерства чи відомства; найменування установи, організації або підприємства; назви структурного підрозділу; ад-ресат; резолюція; гриф затвердження; індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреси, номер телетайпа (абонентського те-леграфу), номер телефону, номер рахунку в банку; назва виду до-кумента; дата; індекс; посилання на індекс і дату вхідного доку-мента; місце складання або видання; відмітка про контроль; заго-ловок тексту; текст; відмітка про наявність додатків; підпис; гриф погодження; відмітка про завірення копії; візи; відмітка про ви-конання документа й відсилання його в справу та ін.
У кожному конкретному випадку ділові папери потребують ін-дивідуального набору мовних одиниць. Та все ж можна сформулю-вати основні вимоги, що ставляться до мовних засобів у діловому стилі:
1) Чітке дотримання прийнятих у суспільстві й у відповідній ситуації ділового спілкування форм ділових паперів: їх структури, набору реквізитів, які відповідають типові документа (недопущен-ня індивідуально-стильових відхилень), правильне використання ключових слів «наказую», «рекомендуємо», «гарантуємо», «надси-лаємо», «постановляємо», «ухвалили», «доповідаю», «прошу» та ін.
2) Дотримання норм сучасної літературної мови, недопущення калькування, змішування мов; вживання загальновідомих, зрозу-мілих усім носіям мови слів, найдоцільніших, найпереконливіших у даній ситуації суспільного ділового спілкування.
3) Відповідність мовних засобів їх стильовому призначенню (недопущення розмовних, просторічних, емоційно-експресивних та інших засобів, що творять стильовий дисонанс).
4) Логічна довершеність формування думки, чіткість висловлю-вань, послідовність і точність викладу, несуперечність частин у тек-сті. Для цього необхідні тісний зв'язок усіх компонентів докумен-та, чітко виявлені причиново-наслідкові зв'язки між повідомлюва-ними фактами; виявлення й логічне підкреслення черговості, мети, результативності; конкретизація якогось місця в документі; чітке членування тексту документа на окремі пункти (нумерація, буквені позначення, абзаци); застосування протиставлень, зістав-лень. Щодо несуперечності, то вона досягається і смисловою ви-черпністю й переконливістю, і відповідністю змісту синтаксичній формі його вираження (прохання не слід викладати як наказ; про-токол не можна писати як реєстр усних виступів, доповідну — як приватний лист).
5) Лаконізм мовного вираження думки (при збереженні повно-ти інформації, ясності викладу, точності опису). Строга відповід-ність слова його смисловому навантаженню, недопущення двознач-ності, вичерпність аргументацій, їх відповідність реальному стано-ві справ, конкретність і неупередженість оцінки можуть бути до-сягнуті за умови компетентності, високого рівня логічної й мовної грамотності виконавця документа. Точно підібране слово, правиль-но вжитий термін, відсутність вузьковживаних професіоналізмів, наявність достовірних цифр — ось чинники, які зумовлять об'єктивність і дієвість документа.
Стандартизація — ознака лише офіційно-ділового функціональ-ного стилю літературної мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Діловий стиль

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок