Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> реферат безкоштовно: Терміни і їх основні ознаки в сучасній українській термінології

Терміни і їх основні ознаки в сучасній українській термінології / сторінка 6

Назва:
Терміни і їх основні ознаки в сучасній українській термінології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,12 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
низков?`
Воздух жидкий — пов?`тря рідк?` // пов?`тря течн?`
Вооружать, вооружить — озбр?`ювати, озбр?`їти // узбр?`ювати, узбр?`їти | восполнять, восполнить — поповн?`ти, поп?`внювати, поп?`внити // (возмещать недостаток) надолуж?`ти, надол?`жувати, надол?`жити, (добавлять) поповн?`ти, поп?`внювати, поп?`внити, доп?`внювати, доп?`внити
давление лучистой энергии — тиск промен?`стої ен?`ргії // т.промен?`вий
давление света — тиск св?`тла // т.світлов?`й
движение правильное — рух пр?`вильний // р. упорядк?`ваний
движение ускоренное — р. приск?`рений // р. пришв?`дшуваний, р. приск?`рюваний
Действовать — д?`яти // чин?`ти, д?`яти; (влиять) вплив?`ти
заряд истинный — заряд спр?`вжній // наснага спр?`вжня, н. д?`йсна
зеркало выпуклое — дз?`ркало оп?`кле // л?`стро в?`гнуте, д. в?`гнуте
зона четная — зона п?`рна // з. пар?`ста, смуга пар?`ста
излучение видимое — випромінювання в?`диме // променювання в?`дне
Изменение среднее — зміна сер?`дня // з. перес?`чна
изображение неясное — зображення не?`сне // образ затум?`нений
изображение резкое — з. різк?` // о. різк?`й, о. вир?`зний 
А8. Скопійовано чи скальковано з російської 107 чужих термінів (їх подано після тире), а українськими термінами чи терміноелементами знехтувано (їх подано після знака //), наприклад: 
Аддитивный — аддит?`вний // адитивний, додавальний
Амбушюр звукопринимающий — амбуш?`р (_ра) звукоприйм?`ючий // ріжок (-ка) звукоприймальний
амперметр прецизионный — а. прециз?`йний // а. т?`чний
амплитуда результирующая — а. результуюча // а. вислідн?`, р?`змах вислідн?`й
анализ спектральный — аналіз спектр?`льний // аналіза спектр?`льна, а. дугов?`нна
бумага фильтровальная — п. фільтрув?`льний // п. цід?`льний, п. фільтрув?`льний
Ватерпас — ватерп?`с (-са) // ґрунтваг?`, ватерп?`сса)
Вектор аксиальный — в?`ктор (-ра) аксі?`льний // в?`ктор (-ра) аксі?`льний, в. вісн?`й
Вертикаль — вертик?`ль // вертик?`ля, сторч (-ча)
Возбуждение параллельное — зб?`дження парал?`льне // з. рівноб?`жне
волна барическая — хвиля бар?`чна // х. тисков?`, х. бар?`чна
Волюметр — вол?`метр (-ра) // волюм?`тр (-ра), обсягом?`р (-ра) | Газ совершенный — г. ід?`альний // г. доскон?`лий, г. дов?`ршений, г. іде?`льний
гистерезис калорический — гістер?`зис калор?`чний // гістер?`за теплов?`
Горизонтальный – горизонт?`льний // поз?`мний, горизонт?`льний
груша каучуковая — г. кауч?`кова // г. ґ?`мова
движение результирующее — рух результ?`ючий // р. вислідн?`й
движение стационарное — р. стаціон?`рний // р. ст?`лий, р. стаціон?`рний
действие униполярное — дія уніпол?`рна, діяння уніпол?`рне // чин однопол?`рний, ч. уніпол?`рний
деформация тангенциальная — деформація тангенці?`льна // д. танґенці?`льна, д. дот?`чна
Диск — диск (-ка) // кружало, диск (-ка)
изображение результирующее — зображення результ?`юче // ?`браз вислідн?`й
Изохронизм — ізохрон?`зм (-му) // ізохр?`нність, рівноч?`сність
ион положительный — і. позит?`вний // й. дод?`тний 
А9. Скопійовано або скальковано з російської 69 чужих термінів чи терміноелементів (їх подано після тире), а засвоєними на український лад чужими термінами й елементами знехтувано (їх подано після знака //), наприклад: 
Аспид — ?`спід (-ду) // ш?`фер (-ру)
атом ионизованный — атом іоніз?`ваний // а. йоніз?`ваний
Батарея — батар?`я // батер?`я
блок дифференциальный — блок диференці?`льний // бльок диференц?`йний
бумага наждачная — папір нажд?`чний // п. шмерґель?`ваний
вибратор Герца — вібратор Г?`рца // в. Г?`рцівський
Влияние атмосферическое — впл?`в (-ву) атмосфер?`чний // впл?`в (-ву) атмосферн?`й
волна линейно-поляризованная — х. лін?`йно-поляриз?`вана // х. лін?`йно-споляриз?`вана
Волна эфирная — х.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Терміни і їх основні ознаки в сучасній українській термінології

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок