Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії

Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії

Назва:
Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії


Інтерес до проблем білінгвізму (полілінгвізму) в сучасних мовознавчих дослідженнях, зумовлений зростанням інтересу до таких питань, як мовна політика, мовне планування, мовна екологія, мовні контакти у багатонаціональних державних утвореннях, став поштовхом до пошуку соціально детермінованих чинників формування білінгвізму. Дослідження білінгвізму, які розпочалися у 50-60 рр. ХХ ст., не утворили спільної загальноприйнятої теорії. Фундаментальні дослідження, які проводилися в Радянському Союзі, попри свою теоретичну значущість, носять відбиток ідеологічної заанґажованості, тому існує проблема узгодження існуючих концепцій і створення цілісної теорії білінгвізму, яка була б придатною, зокрема, для потреб прикладних досліджень.
Незважаючи на те, що термін “білінгвізм” (“двомовність”), як і ряд супутніх йому термінів (“одномовність”, “багатомовність” / “полілінгвізм’), давно увійшов у мовознавчу практику, дотепер існують істотні розбіжності в концепціях лінгвістів, які розходяться як щодо розуміння того, що саме вважати двомовністю, так і щодо бачення підходів до експлікації цієї проблеми. Наявність різних трактувань поняття білінгвізму має ряд причин як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. До суб’єктивних можна зарахувати політичну чи ідеологічну заанґажованість авторів концепцій (як відзначив К. Х. Ханазаров, ставлення держави до мов – це політика, ставлення до того, кого вважати двомовним – теж політика [Ханазаров 1972: 124]), до об’єктивних – складність і багатогранність самого явища, яке привертає увагу представників різних дисциплін. Зокрема, залежно від того, з якого боку вчені досліджують це поняття, існує власне лінгвістичний, соціолінгвістичний, психологічний і педагогічний (методичний) аспекти розгляду білінгвізму [Дешериев, Протченко 1972: 28]. При вивченні білінгвізму як об’єкта, що перебуває на межі кількох дисциплін, дослідник зіштовхується з проблемою уніфікації підходів до розуміння явища білінгвізму і окремих його складових, а також термінології, що часто є спільною для різних суміжних напрямків досліджень.
Мовознавці звернулися до вивчення проблем білінгвізму не безпосередньо. Перші роботи, в яких йшлося про двомовність, в основному були присвячені іншим лінгвістичним проблемам. Зокрема, окремі аспекти двомовності окреслювали в зіставних граматиках, роботах, присвячених взаємовпливу мов, і т.д. Хоча традиція вивчення двомовності склалася у російському мовознавстві досить давно (праці В. А. Богородицького, Л. В. Щерби), перші спроби теоретичного осмислення даної проблеми з’являються лише у 60–х рр., у працях О. С. Ахманової, Л. Х. Даурової, Ю. Д. Дешерієва, Ю. О. Жлуктенка, М. І. Ісаєва, В. Г. Костомарова, К. Х. Ханазарова та ін. Паралельно з’являються фундаментальні праці з названої проблематики у зарубіжній лінгвістиці (це, зокрема, дослідження У. Вайнрайха, Е. Хаугена, А. Вайса).
Дослідження двомовності як складової мовної ситуації багатомовних соціумів спираються як на соціальні, зовнішні фактори, так і на внутрішні, так би мовити, іманентні. Детермінованість цими чинниками цілком очевидна: зовнішні фактори сприяють зміні мови, внутрішні – забезпечують засоби для реалізації цих змін.
Найбільш полярними точками зору на предмет сутності білінгвізму слід визнати суспільно-функціональний та індивідуально-психологічний підходи. Відповідно до першого двомовними можуть бути не лише окремі особи, але цілі колективи, соціуми, співтовариства. У такій ситуації вивчати двомовність можна у вигляді білінгвістичного поля, парадигмами якого є: а) двомовність і рідна мова, б) двомовність та інтерференція (ступінь і типологія), в) двомовність і диглосія. Названі парадигми передбачають врахування широкого соціального контексту, що відображає структуру суспільства, а також соціальну орієнтацію мікро- або макросоціуму.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок