Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії

Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії

Назва:
Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,38 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії


Структурно-типологічна методологія дослідження у сучасній фольклористиці одним із першочергових завдань передбачає виявлення інваріантних моделей і розкриття глибинної семантики усних творів, що дає змогу прокласти шлях до історико-генетичного вивчення окремих їх пластів [1, c. 142]. Успішну спробу реалізувати ці теоретичні ідеї зробив В. Пропп у праці "Морфология сказки" (1928). Автор у ході аналізу виокремив стабільні структури чарівних казок, що дало змогу розкрити внутрішні закономірності їхнього текстоутворення. Це, у свою чергу, стало основою для наступного етапу дослідження – у книзі "Исторические корни волшебной сказки" (1946), в якій зроблено акцент на діахронічному – історико-генетичному аспекті вивчення фольклорного матеріалу.
Однак структурному дослідженню чарівних казок, зокрема вивченню інваріантних моделей, передував ще один об’єктивно важливий і вихідний етап дослідження. Він полягав у з’ясуванні інваріантних стабільних одиниць епічних текстів (за В. Проппом – функцій), які були виділені шляхом виокремлення статичного і динамічного елемента фольклорних творів. К. Чистов, називаючи їх формулами, зазначав, що це одиниці прозового тексту, які внутрішньо організовані системою повернень малого масштабу, але в процесі розгортання тексту співвідносні з одиницями крупного масштабу [2, c. 316].
Як і чарівні казки, твори сакрально-оказіональної поезії [3] структурно складаються з аналогічних інваріантних одиниць. На цю особливість більшу чи меншу увагу звертали як дослідники минулого, так і сучасні фольклористи – адже її виокремлення дало змогу виявити специфіку та утилітарне призначення цього шару усного фольклору.
Побажання (optationes) – одна з головних інваріантних одиниць, властива певній групі сакрально-оказіональних утворень. До них, на думку Л. Виноградової, належать такі порівняно невеликі фольклорні тексти, для яких характерна "комунікативна маркованість", що виявляється у формальних і семантичних ознаках, притаманних мовленнєвому спілкуванню [4, c. 153]. Важливість ролі оптативного сегмента в структурі усного твору зумовлена тим, що у функціональному плані він виступає переломним етапом фольклорного акту, оскільки дає змогу виконавцеві тексту, наприклад під час замовляння від хвороб, розв’язати для адресата дилему бінарної опозиції хворий – здоровий, а це призводить до набуття ним якісно нового стану, діаметрально протилежного вихідному.
Вивчення побажальної одиниці в сакрально-оказіональних текстах як у вітчизняній, так і в сучасній фольклористиці за рубежем усе ще залишається відкритим питанням. За браком чіткого методологічного інструментарію дослідження актуалізує потребу у визначенні пріоритетних напрямів та завдань, які дали б змогу якнайповніше з’ясувати її поетико-функціональну специфіку. Першим кроком до розв’язання цієї методологічної проблеми повинен бути аналіз рівня її вивченості. Лише після об’єктивної оцінки попередніх здобутків, а також урахування найсуттєвіших положень, які стосуються вивчення побажального елемента в календарних і родинних обрядових текстах [5], з’явиться реальна можливість визначити і сформулювати найважливіші аспекти та завдання для наукового дослідження оптатива.
Історіографічні відомості про вивчення смислово-функціонального аспекту побажання належать до ХІХ ст. Серед дослідників фольклору одним з перших, хто висловив свої міркування з приводу цієї проблеми, був О. Афанасьєв [6, c. 412-419]. Що ж розумів під цим поняттям фольклорист і який вкладав у нього зміст?
На думку вченого, до побажань належать пареміологічні сакрально-оказіональні утворення, що мають магічний характер ("чародійну силу") і досить часто використовуються в родинно-обрядовій сфері та щоденному вжитку. Як зазначав автор, віра у здійснення форм побажань, що є відголосками первісної доби, до недавнього часу збереглася у багатьох індоєвропейських народів й особливо міцно затрималася у слов’ян [7, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок