Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Прикметники з префіксом без- у староукраїнській мові XVI століття

Прикметники з префіксом без- у староукраїнській мові XVI століття

Назва:
Прикметники з префіксом без- у староукраїнській мові XVI століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,77 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 811.161.2:81'373.611
Гомонай Р.О., аспірантка Інституту української мови НАН України
Прикметники з префіксом без- у староукраїнській мові XVI століття
У цій статті розглядаються прикметники з префіксом БЕЗ-, зафіксовані пам 'ятками української мови XVI ст. На підставі зібраних даних було з 'ясовано, що основним способом творення прикметників такого типу був префіксально-суфіксальний, в основі якого лежало приєднання, як правило, суфікса -Н- до сполучення іменника в родовому відмінку з прийменником БЕЗ. Аналіз семантики й структури похідних слів показав, що префікс БЕЗ- у сполученні з конкретними іменниками передавав значення "позбавлений того, що назване твірним словом", а в сполученні з абстрактним - набував значення "властивості предмета, його якості чи стану ".
In this article we analyze adjectives with prefix "BEZ-" which have been fixed in Ukrainian language monuments of 16th century. The obtained data have shown that main method of creature of this type adjectives was prefixation plus suffixation. It means that suffix -N- was added to noun with preposition "BEZ". The analysis of structure and meaning of derivates has shown that prefix "BEZ-" in combination with concrete noun means "deprived of something" and in combination with abstract noun represents the property of object, its quality and state.Одним з найпродуктивніших способів поповнення лексичного складу мови є словотвір, тобто утворення нових слів на базі наявних за допомогою певних словотворчих формантів. Причому кожна частина мови характеризується неоднаковою поширеністю різних способів творення, специфічними афіксами, різною типологією словотвірних значень та ін. Що ж стосується прикметника, то тут поряд із суфіксацією найпоширенішими способами словотвору залишаються префіксальний і префіксально-суфіксальний. Об'єктом даного дослідження стали прикметники з префіксом БЕЗ-, зафіксовані пам'ятками XVI ст.
Незважаючи на велику продуктивність утворень з префіксом БЕЗ- та їх поширення в українській мові, в мовознавчій літературі ще й досі немає повного і всебічного висвітлення специфіки цих прикметників. Як правило, історія розвитку прикметників з префіксом БЕЗ- згадується тільки принагідно [8, с. 244; 9, с. 209; 211; 6, с. 31; 5, с. 16 та ін.]. У монографії А.П.Грищенка "Прикметник в українській мові" основна увага приділяється суфіксальному утворенню прикметників в історії української мови. Що стосується префіксальних утворень з БЕЗ-, то вчений тільки виділяє утворення типу "БЕЗ + родовий відмінок іменника + суфікс -Н-" як окремий різновид префіксально-суфіксальних утворень, але не дає його історичного аналізу [4, с. 179] (коли з'явилися в мові прикметники такого типу, як і на основі чого утворилися, які словотвірні значення передавали тощо).
Найбільш вичерпна характеристика прикметників з префіксом БЕЗ- у давньоруський період (ХІ-Х^ ст.) представлена в працях російських лінгвістів В. М. Виноградової [1; 2; 3] та В. Д. Романовської [7]. Але дослідниці в основному беруть до уваги російські пам'ятки зазначеної доби. Таким чином, можна констатувати, що прикметникові утворення з префіксом БЕЗ- в українській мові різних історичних періодів залишилися поза увагою дослідників. З огляду на це запропоноване дослідження має не тільки актуальний характер, але й певне значення для вирішення питань діахронного словотвору прикметників української мови.
Мета статті - на основі пам'яток XVI ст. описати прикметники з префіксом БЕЗ-, визначити їх семантичні та структурні особливості.
Аналіз зібраного матеріалу показав, що для прикметників з префіксом БЕЗ- характерним є префіксально-суфіксальний спосіб творення, до якого в переважній більшості випадків залучається суфікс -Н-. Такі прикметники могли утворюватися від основи конкретних та абстрактних іменників, що безпосередньо впливало на семантику похідного слова. Так, утворені від назв конкретних предметів прикметники отримували значення "такий, що не має чогось, що позначене твірною основою, позбавлений чогось". В основі цього словотворчого типу лежить сполучення родового відмінка іменника з прийменником БЕЗ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Прикметники з префіксом без- у староукраїнській мові XVI століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок