Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕКСИКАНЦІВ

ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕКСИКАНЦІВ

Назва:
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕКСИКАНЦІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,13 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 420+410+418
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕКСИКАНЦІВ
У статті викладені результати експериментально-фонетичного дослідження варіативності просодичного компоненту англійського розмовного мовлення. Описані дистинктивні ознаки вікової та етнічної варіативності мелодичних, динамічних та темпоральних характеристик англійського мовлення мексиканців підліткового та середнього віку.
Ключові слова: варіативність, мовлення, вікова група, етнічна група, просодія, мелодика, акцентуація, гучність, темп, паузація.
В статье представлены результаты экспериментально-фонетического исследования вариативности просодического компонента английской разговорной речи. Описаны дистинктивные признаки возрастной и этнической вариативности мелодических, динамических и темпоральных характеристик английской речи мексиканцев подросткового и среднего возраста.
Ключевые слова: вариативность, речь, возрастная группа, этническая группа, просодия, мелодика, акцентуация, громкость, темп, паузация.
The article deals with the analysis of variability of the English speech prosodic component. On the basis of the experimental data the most typical features of age and ethnic variability of melody, dynamic, and temporal characteristics of the English speech of Mexican teenagers and middle-aged speakers are described.
Key words: variability, speech, age group, ethnic group, prosody, melody, stress, loudness, tempo, pausation.
Одним із ведучих напрямів вивчення англійського мовлення сьогодення є соціолінгвістичний напрям, який спрямований на вивчення соціолінгвістичного аспекту варіативності усного мовлення. Варіювання в рамках комунікативного процесу є наслідком перетину лінгвістичних і соціальних факторів [4, с. 70; 5, с. 131].
Варіативність є універсальним мовним явищем, властивістю реалізації мовних сутностей у кількох формах, що поєднані в одне за допомогою інваріантних ознак; це особлива властивість мовної системи, що полягає в допущенні формальних видозмін мовної одиниці. Варіативність є іманентною ознакою будь-якої мовної системи, вона характеризує і мовлення носіїв мови, й іншомовне мовлення [2, с. 15].
Соціолінгвістичний аналіз варіативності англійської мови здійснювали такі мовознавці, як В.І. Карасик, О.Є. Семенець, С.В. Семчинський, О.Д. Швейцер, Н.Б. Мечковська, Д.А. Шахбагова, М.М. Маковський, Р.Т. Белл, Ю.О. Жлуктенко, О.Я. Присяжнюк, В.Ю. Паращук, Б.Л. Бойко, У. Лабов, Т.І. Шевченко. Однак варіативність англійського мовлення як комплексна репрезентація етнобіосоціологічної характеристики індивідуума залишається й досі маловивченою.
Одним із типів варіативності є варіативність у мовленні окремих етнічних груп мовців, які використовують певну мову як мову-посередник, що утворює вимовний акцент [3, с. 7]. Тобто в умовах білінгвізму в процесі використання двох мов відбувається накладання мовних систем, що неминуче призводить до інтерференції. Явище просодичної інтерференції є досить складним і маловивченим. Дослідники розуміють просодичну інтерференцію як інтонаційне відхилення від стандартів іноземної мови під час оволодіння інтонацією цієї мови, коли специфічні особливості інтонації рідної мови несвідомо переносяться на мову, яка вивчається, що порушує фонетичні та фонологічні ознаки просодичної системи цієї мови [1, с. 45].
Актуальність дослідження зумовлена тим, що в науці відсутні комплексні дослідження особливостей варіативності інтонації мовлення, зумовленої етнічними та віковими характеристиками мовця та механізмів її реалізації в розмовному дискурсі. У зв'язку з цим важливим постає питання вивчення варіативності просодичного компоненту англійського мовлення як носія певної соціоінформації про національну, професійну належність мовця, його соціально- економічний стан та належність до певної соціально-вікової групи. Дослідження соціальної та етнічної диференціації мовлення й взаємодії комунікативних та стратифікаційних параметрів дає можливість диференціювати особливості мовленнєвої поведінки згідно з особистісними соціальними ознаками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕКСИКАНЦІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок