Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Методика викладання української мови як наука

Методика викладання української мови як наука

Назва:
Методика викладання української мови як наука
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,81 KB
Завантажень:
520
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Методика викладання української мови як наука


Щоб успішно навчати дітей, треба:
1. визначати зміст навчання;
2. мати матеріал для роботи з учнями:
3. розробити метоли і прийоми викладання предмета»
1 - Зміст навчання визначає програма.
2 - Навчальний матеріал представлений у підручниках.
3 - рекомендації і вказівки, як працювати з навчальним матеріалом, які методи і прийоми раціонально використовувати вик-ладено у посібникам для вчителів.
Усе це вивчає методика викладання української мови.
Це педагогічна наука, тому, що предметом її досліджень є процес оволодіння українською мовою в умовам навчання дітей у школі. Це означає, що в центрі її уваги лежить навчання, яке ра-зом з вихованням становить зміст педагогіки.
Узагальнені дані про способи навчання дітей становлять теоре-тичну базу методики. Ґрунтуючись на теоретичних засадах, методи-ка визначає вимоги до того,
1- чим повинен керуватись вчитель і 2- що йому брати es мето-дичного матеріалу для практичного здійснення пізнавальної діяльності учні з.
Методика мови складається з двох частин - теоретичної і прак-тичної. Теоретичні засади методики викладання української моей і конкретні способи викладання формуються у шкільній практиці, на ній же вони перевіряються апробуються. Вона спирається на вивірений досвід. вере на озброєння позитивне, зважає на нега-тивне, бо воно теж повчає.
Методика викладання в початкових класах - педагогічна наука, що визначає теоретичні засади навчання мови учнів 1—4 класів і рекомендує найбільш ефективні методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів і формування у них нау-кового уявлення про мову як знакову систему.
II. Мета, особливості і структура курсу методики викладання української мови.
Мета - озброїти майбутнього вчителя не тільки теорією цієї на-уки, а й найефективнішими методами і прийомами викладання рідної мови в початкових класах на сучасному етапі розвитку школи. «Пояснювальний записці» до шкільної програми зазначено, що пред-мет «Українська мова» у 1-4 класах є початковою ланкою вивчення рідної мови.
Завдання вивчення полягають; сформувати у молодших школярів уміння осмислено читати, говорити і писати, збагачувати мовлення учнів, дати початкові відомості з мови і літератури, розвивати увагу і інтерес до мовлення, сприяти загальному розвитку і вихо-ванню учнів. Ці завдання, що здійснюються протягом 4-х років ви-конуються з урахуванням вікових особливостей учнів, їхнього жит-тєвого досвіду, набутих умінь і навичок, реалізації завдань рег-ламентує програма з української мови, яка складають з 3-х розділів:
I. навчання грамоти і розвитку мовлення;
II. читання і розвиток мовлення?
III. маса, мовленню, правопис і розвиток мовлення.
В основа лежить принцип концентризму - педагогічний принцип шкільного навмання, за яким передбачається повертатись до раніше вивченого ма-теріалу, для збагачення його новими науковими даними. Він взаємодіє з іншими. У розташуванні матеріалу програма керується принципами послідовності і наступності, у вимогах до його змісту - принципами на-уковості і настильності, що враховують вікові особливості молодших школярі в.
Завдання при вивченні курсу методики української мови: І« Усвідомити вимоги шкільної програми,
2. Зрозуміти структуру шкільним підручників.
3. Засвоїти теоретичні основи методики в обсязі викладеному в підручнику.
4. Ознайомитись з практикою роботи вчителів.
5. Навчитись визначити конкретні методи, прийоми і навчальний ма-теріал з кожного розділу шкільного курсу мови.
6. Виробити навички планування навчального процесу з мови і реалізувати план роботи в ході і і викладання.
ІІІ. Наукові основи методики початкового навчання української мови.
Психолого—педагогічні основи початкового навчання рідної мови.
У формуванні теоретичним основ методики мови спираються на психолого педагогічні науки, це закономірно, бо запроваджуючи, наприклад ті чи інші конкретні методи або прийоми, треба зважати на психологічну підготовку до навчання дітей певного віку.
Загальновизнано, що всім дітям властиве абстрактне мислення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Методика викладання української мови як наука

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок