Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності

Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності

Назва:
Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,26 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності


Поняття синонімії внутрішньо передбачає наявність не однієї структурної одиниці, а принаймні двох. Багаточленність є найпершою умовою реалізації семантичних та стилістичних особливостей синонімів. Оскільки синонімія виникає тоді, коли декілька назв стосуються одного смислу [Ульманн 1962:38], то ці декілька назв і утворюють синонімічний ряд (СР) – мікросистему слів, денотативні значення яких об’єднуються інтегруючою ознакою, а розрізняються диференційними ознаками. Інтегруючі ознаки (денотат, ядро значення) існують як на значеннєвому, так і на понятійному рівнях. Диференційні (конотативні) семи – це семантичне наповнення синонімів одного ряду; семи, за якими слова-синоніми можуть протиставлятися в межах одного СР.
Одні лінгвісти схильні вважати цю мікросистему суто мовним явищем, синонімічний ряд розглядають як певну лексичну підсистему, що входить до однієї лексико-семантичної групи слів [Черняк 1993 : 47-54], інші доводять незамкненість синонімічного ряду на мовному, мовленнєвому, стилістичному рівнях [Брагина 1986 : 8,13], що дає змогу будувати ряди лексичних синонімів з урахуванням мовленнєвих і контекстуальних ситуацій.
Якщо охарактеризувати синонімію як певну систему взаємопов’язаних значень окремих слів та словесних зворотів, які функціонують у загальнонародній мові та мовленні, то стає зрозумілим, що вона чи не найповніше реалізує свої внутрішні можливості в мовленні, в контекстних умовах. Виокремимо два погляди на вивчення синонімічних груп слів: а) дослідження синонімічних рядів, усталених у лексичній системі мови; б) розгляд синонімів у функціональному плані, що дає можливість відображати понятійні й експресивні відтінки семантики слова в процесі мовленнєвої інтерпретації цієї семантики. Адже мовлення не сприймає створений і зафіксований у мові синонімічний ряд як сталу незмінну одиницю. СР – це структурне утворення, яке може бути незамкненим як у синхронному, так і в діахронному планах. В історичній перспективі можна простежити зв’язок синонімії з полісемією, що ряд синонімів – це не лише взаємозв’язок близьких за значенням слів, але й база для створення нових асоціативних зв’язків, асиміляція на понятійному рівні всіма членами ряду певних абстракцій, які виникають унаслідок продуктивного мислення людини. Тому дискусійною є думка, що компоненти синонімічного ряду утворюють синхронну підсистему в загальній мовній системі [Палевська 1967 : 94-104]. Більш слушним видається визначення синонімії як діахронного явища, яке виконує функцію збереження і розвитку думки, відображає процеси сталості й змінності мови. В синонімічних рядах відбувається зміна, переміщення мовних одиниць, чим забезпечується збереження старих надбань і впровадження нових тенденцій у мові та мовленні [Гречко 1987 : 17-18].
Використання синонімів у мовленні, особливо художньому, завжди зумовлене прагненням конкретизувати зображуваний факт, передати його в певному експресивному аспекті. Автор прагне відшукати найоптимальніший варіант для реалізації виражальних можливостей слова. У зв’язку з цим перед дослідниками постає питання не лише структури СР, а і його семантичного обсягу, внутрішньої організації. Зрозуміло, що в умовах контекстуального, мовленнєвого функціонування слів межі ряду встановити практично неможливо, оскільки міра семантичної близькості й конотативної диференціації між членами ряду далеко не однозначна [Франко 1983 : 135]. Тому одні лінгвісти схильні до обмеження синонімічних рядів рамками явно виражених синонімічних відношень на лексико-семантичному, понятійному рівнях, на денотативній і конотативній основах [Євгеньєва 1966 : 5], інші вважають, що синоніми мають властивість означати одне широке поняття, тому межі синонімічних рядів можна розширювати, оскільки це незамкнена відкрита мікросистема, що постійно перебуває в русі [Брагина 1986 : 15].
Однак системність виявляється не лише всередині самого ряду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок