Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОСМОГОНІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОСМОГОНІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОСМОГОНІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,73 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 811.161.2'42
Івасюта М.І.
ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОСМОГОНІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті описано здобутки українських мовознавців у вивченні символів; обґрунтовано актуальність і завдання дослідження; з'ясовано особливості функціонування українських космогонічних символів у творах письменників Буковини кінця ХІХ - початку ХХ століття; проаналізовано лексичні та граматичні засоби вираження мовних символів; досліджено особливості функціонування мовних символів у поетичних, прозових і драматичних творах письменників; схарактеризовано перспективи регіональних досліджень української символіки.
Ключові слова: символ, ідіостиль, стилістика художньої літератури.
В статье описываются достижения украинских языковедов в изучении символов; обоснована актуальность и задачи исследования; выяснены особенности функционирования украинских космогонических символов в произведениях писателей Буковины конца ХІХ - начала ХХ столетия; проанализированы лексические и грамматические средства выражения языковых символов; исследованы особенности функционирования языковых символов в поэтических, прозаических и драматических произведениях писателей; охарактеризованы перспективы региональных исследований украинской символики.
Ключевые слова: символ, идиостиль, стилистика художественной литературы.
The article questions the achievements of the Ukrainian linguists in the symbols study; actuality and research tasks are proved; the peculiarities of Ukrainian symbols functioning are analyzed in works of Bukovyna writers (the end of ХІХ th - beginning of the хХ century); lexical and grammatical means of language symbols expression are stated; peculiarities of language symbols functioning in poetic, prose and dramatic pieces of literature are investigated; prospective of regional researches of Ukrainian symbolism is characterized.
Key words: symbol, idiostyle, stylistics of belles-lettres.
Сучасні символологічні дослідження тісно пов'язані з антропоцентричними аспектами лінгвістики, матеріалами й методами суміжних наук, зокрема лінгвофілософії, лінгвокультурології, етнолінгвістики тощо. Особливо важливим є вивчення національної мовної ідентичності, співмірності індивідуальної картини світу із загальномовною, яка свідчить про виразну самобутність національної мови і культури, лінгвоментальні особливості конкретного носія певної мови і всіх мовців загалом. Проблема мовно-культурної ідентичності залишається однією із найактуальніших у сучасній науці і потребує висвітлення її найновіших аспектів на перетині різних підходів сучасної гуманітаристики.
Проблемі дослідження символу присвячено численні праці з філософії, літературознавства, психології тощо. У ХХ - на початку ХХІ ст. в українському мовознавстві питання мовного символу активно досліджують В. Жайворонок, В. Кононенко, О. Сімович; у сучасних наукових розвідках символ розглядають у фразеології (Т. Гапонова, О. Куцик, О. Левченко, І. Намакштанська,
Ю. Новикова, Д. Ужченко, В. Ужченко); фольклорі (М. Бігусяк, З. Василько, Л. Дідківська, Л. Дяченко, А. Мойсієнко, О. Свиридов, Г. Таранюк); художньому тексті (Я Гарасим, Л Голомб, В. Кравченко, Н. Лисенко, О. Переломова, Л. Ставицька, О. Степанюк, О. Таран, М. Філон, С. Чернюк, І. Шапошникова); він є об'єктом лінгвокраїнознавства (словник «Україна в словах», 2004), мовним знаком культури в лінгвістичному аналізі художнього тексту (М. Крупа). Символо- творчість і символовикористання космогонічних понять у творах письменників Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевського, І. Діброви, І. Карбулицького, Є. Ярошинської та ін.) ще не були об'єктом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність нашої роботи. Завдання студій - проаналізувати особливості функціонування образно-символічних лексем у творчості письменників Буковини окресленого періоду.
Творчість письменників Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. - вдячний матеріал для вивчення особливостей функціонування образно-символічних лексем - у мові відображено перетин різних етнокультур: української, румунської, австрійської тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОСМОГОНІЧНИХ ПОНЯТЬ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок