Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Особливості словозміни іменників середнього роду в рукописних апокрифічних збірниках XVII - XVIII ст.

Особливості словозміни іменників середнього роду в рукописних апокрифічних збірниках XVII - XVIII ст.

Назва:
Особливості словозміни іменників середнього роду в рукописних апокрифічних збірниках XVII - XVIII ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,68 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 811.161.2'367.623'04
Бичкова Т.С., кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Особливості словозміни іменників середнього роду в рукописних апокрифічних збірниках XVII - XVIII ст.
Статтю присвячено розгляду словозміни іменників середнього роду в західноукраїнських рукописних апокрифічних збірниках XVII-XVIII століть. З 'ясовано, що мова пам 'яток поєднує церковнослов 'янські й народнорозмовні елементи.
The article is about the wordchanging system of neuter gender ofnouns in the West Ukrainian apocryphal hand-written collections of the XVII-XVIII centuries. It is proved that Church Slavonic and folk-spoken elements are combined in the language of these monuments.Рукописні апокрифічні збірники XVII- XVIII ст. із Західної України були винятково популярними серед народу протягом багатьох віків. Тепер вони є надзвичайно важливим джерелом вивчення процесу становлення й розвитку української літературної мови.
Морфологічні, зокрема словозмінні, особливості мови західноукраїнських пам'яток XVII- XVIII ст. є одним з основних об'єктів дослідження багатьох науковців. Так, наприклад, Г.Чуба вказує на специфіку морфологічної системи Учительних Євангелій XVI - XVII ст. [12], С.Федак - почаївських стародруків XVIII ст. [11] тощо. Граматична будова мови окремих апокрифічних збірників у загальних рисах схарактеризована С.Бевзенком [1], М.Станівським [10], С.Перепелицею [9], Д.Гринчишиним [6]. Але ґрунтовного лінгвістичного аналізу цих пам'яток не проведено. У низці публікацій ми спробували дослідити словозмінні особливості мови апокрифічних текстів [3; 4; 5]. Відсутністю в мовознавстві праць, присвячених системному вивченню західноукраїнських апокрифічних текстів XVII-XVIII ст., і продиктована актуальність нашого дослідження.
У статті ми аналізуємо словозміну іменників середнього роду, вказуючи на вплив церковнослов'янської і народнорозмовної мови, зокрема південно-західних діалектів, на мову апокрифічних пам'яток. Для дослідження обрано рукописні збірники з Буковини, Галичини і Закарпаття.
I. Форми однини. Називний - знахідний відмінки однини іменників середнього роду колишньої *-о-основи мають, як правило, закінчення -о, напр.: дhт'ство (1РБ5), лишивши свое кролgвьство (2Т15), оувоишовши оу м^то (2Т16), брашно (1ІР(Ф)292), бgрвgно (2ІР(Ф) 162), нgбgзпgчgнство (3ПП76), нgвhрство (3СтС154) тощо.
Із цим же закінченням виступає частина іменників середнього роду колишньої основи на приголосний, зокрема на *-«-, порівн.: тігпо (1РБ15; 4НДХУІІІ291). нюо (1РБ5), чісйдо (2ІР(Ф) 162), око (4С31; 4НДХШІІ290) тощо.
Іменники колишньої *-]б-основи послідовно мають флексію -е, напр.: горg (2ІР(Ф)161), с@диmg (4ІР(Ф)262), морg (3Д192; 4ГБ8), лицg (3У18), на полg (1ІР(Ф)292) і под. Іменники, основа яких закінчується на [ц], так само мають закінчення -е, як-от: "йцg (1РБ277), лuцg (1 Др24), ^Лтщ (4ІР(Ф)258^сірді^ (1Д274) та ін.
Іменники колишніх основ на приголосні М-, *-п- приймають флексію -а (-", -#), напр.: М' (4ГБ9), дит# (3ПП234), лроча (1РБ88), їм" (1РБ278), агн# (3СтС211), овча (3Тс124), на wсл" (1Др24) і под.
Деяку варіативність у закінченнях спостерігаємо в іменниках середнього роду однини на зразок зілля, життя. Так, більша частина таких іменників має закінчення -ї^, як-от: стрhтgнїg '_і.Тс157), пипщ (1Ру257), знaмgнпg (4Бр16), кptmgнпg (4С37), посланіЈ (ЗУЛ21), wбaвлgнпg (1РБ5), на закланїg (1РБ99), за лпumgнїg гркховь (2РК54). І.Керницький спостерігає вживання форм на -ие головним чином у пам'ятках релігійно-повчального змісту, а також зрідка й у приватних документах XVI ст. [7, с. 69]. Проте подеколи фіксуємо форми з -" (-#) (без подвоєння попередніх приголосних), напр.: на ислигован" (2РБ246), на чgстован# (2РК55), до- рогоg камкн# (3ПП81), затмgн" (4НДXVII398). Нове закінчення -'а виникло, на думку науковців, "чи то внаслідок аналогії до відміни іменників типу теля, ягня, чи то внаслідок синтаксичної аналогії до форм родового відмінка однини" [7, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Особливості словозміни іменників середнього роду в рукописних апокрифічних збірниках XVII - XVIII ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок