Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Фонетика. Звуки мови та їх класифікація

Фонетика. Звуки мови та їх класифікація

Назва:
Фонетика. Звуки мови та їх класифікація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,92 KB
Завантажень:
606
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.8


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Фонетика. Звуки мови та їх класифікація


План
Фонетика як лінгвістична дисципліна.
Класифікація звуків.
Голосні звуки.
Приголосні звуки.


Звуки мови, їх вивчення і класифікація
Фонетика як лінгвістична дисципліна. Три аспекти вивчення звуків
Будь-яка мовна одиниця (морфема, слово, речення) передається через звукове вираження. Звукове виражен-ня — це матеріальна оболонка мови. Матеріальна звукова форма мови є об'єктом фонетики.
Фонетика (від гр. phцnл "голос, голосовий звук", phцnetikцs "звуковий") — наука, яка вивчає звуки мови.
Об'єктом вивчення фонетики є не тільки окремо взяті звуки, а й закономірності їх поєднання (сполучуваність), фонетичні процеси (вплив позиції звука у слові та сусід-ства інших звуків на його звучання), природа й структура складу, а також наголос та інтонація.
Розрізняють фонетику загальну і конкретну. Загальна фонетика вивчає загальні особливості, характерні для зву-ків усіх мов. Конкретна фонетика вивчає звуки певної мови або якоїсь групи мов.
Звуки можна вивчати як у синхронічному, так і в діахронічному (історичному) аспектах. Відповідно до син-хронії і діахронії розрізняють описову й історичну фонети-ку. Описова фонетика вивчає звукову систему мови на пев-ному етапі її розвитку. Історична фонетика встановлює фор-мування звукової системи мови, закономірності й тенденції її розвитку.
Для дослідження звуків описова фонетика використо-вує безпосереднє спостереження і різні експериментальні методи: палатографію (визначає місце зіткнення язика з піднебінням при творенні звука); рентгенографію (дає змогу визначити положення всіх органів мовлення при творенні звука); осцилографію (перетворення звукових коливань на електричні, запис їх на екрані й встановлення таким чи-ном довготи, висоти та інтенсивності звуків); спектрогра-фію (фіксування спектра звука, тобто визначення його за-гальної акустичної картини, сукупності значень амплітуд його частотних складників).
Лінгвістична дисципліна, яка вивчає звуки мови за допомогою точних приладів та апаратів, називається екс-периментальною фонетикою.
Осібно виділяють зіставну фонетику, яка виявляє і ха-рактеризує спільне й відмінне в звукових системах та про-содичних засобах двох чи більше мов.
Фонетика має велике практичне значення. Знання з фонетики необхідні для створення алфавітів для безпи-семних мов, для удосконалення графіки й орфографії, для навчання орфоепії рідної і, особливо, іноземної мови (як правило, іноземну мову починають вивчати з фонетики), для виправлення недоліків мовлення (логопедія) і навчання розуміння звукової мови глухонімими (сурдопедагогіка), для автоматичного розпізнавання мовлення електронно-обчислювальною машиною (навчити машину розпізнава-ти передавану людським голосом інформацію). Фонетист із тонким звуковим відчуттям, почувши декілька фраз не-знайомця, може багато чого дізнатися про нього. Згадай-те професора Хіггінса з "Пігмаліона" Б. Шоу, який із пер-ших слів безпомилково визначав, звідки родом його спів-бесідник.
Фонетика пов'язана з такими нелінгвістичними дис-циплінами, як фізика (акустика), анатомія, фізіологія (тво-рення звуків) і психологія (мовленнєва діяльність люди-ни е частиною її психічної діяльності ).
Звуки мови можна одночасно розглядати як фізичні, фізіологічні і лінгвістичні явища. Фізичний аспект зву-ка — це його звучання, акустика, фізіологічний — тво-рення його мовленнєвим апаратом, лінгвістичний — його функція в мові. Відповідно до цих аспектів у вивченні мови розрізняють акустичну, артикуляторну й функціо-нальну фонетику.
Класифікація звуків
З акустичного погляду всі звуки мови поділяються на голосні й приголосні, які розрізняються співвідношенням голосу (тону) і шуму. Якщо голосні складаються з чистого голосу і шуму в них немає, то приголосні складаються з голосу і шуму або лише шуму. Отже, голосні — це тональ-ні звуки. Приголосні обов'язково містять у собі шум. Спів-відношення голосу і шуму в різних групах приголосних залежить від їх природи.
Голосні й приголосні розрізняються й за артикуляційними характеристиками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Фонетика. Звуки мови та їх класифікація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок