Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Слово. Значущі частини слова

Слово. Значущі частини слова

Назва:
Слово. Значущі частини слова
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,86 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Слово. Значущі частини слова”


Хоч будь-яка людина без філологічної освіти легко може виділити в чужому чи своєму мовленні слова (по-няття слова стихійно наявне в свідомості всіх носіїв мо-ви), однак дати визначення слова дуже важко. Є безліч визначень слова, але жодне з них не враховує різних нюансів, притаманних різнорідним словам у мовах сві-ту. Так, зокрема, такі визначення, як "смислова одини-ця в складі речення", "звук або комплекс звуків, що має значення" не є неправильними, але вони можуть відноситися до інших одиниць, які мають значення, на-приклад, морфем, речень. Крім того, слова є дуже різ-ними і в межах однієї мови і, особливо, при порівнянні їх у різних мовах (пор. школа, вчитися, гарний, і, а, в, для, ой, ку-ку; нім. der, die, das; англ. the, а, фр. le, la та ін.). Тому охопити ознаки таких різних слів у одно-му визначенні не просто. Саме це, очевидно, стало при-чиною того, що деякі лінгвісти заперечували поняття слова. Так, зокрема, Ф. де Соссюр стверджував, що "поняття слова несумісне з нашим уявленням про конк-ретну одиницю мови... Не в слові потрібно шукати кон-кретну одиницю мови". Ш. Баллі, Ф. Боас, А. Мартіне заявляли про необхідність звільнитися від невизначеного поняття слова. Про неможливість визначення сло-ва говорив Е. Сепір: "Перша наша спонука — визначи-ти слово як мовний символ, що відповідає певному по-няттю. Але... подібне визначення немислиме". А росій-ський мовознавець Л. В. Щерба (1880 —1944), який вивченню слова присвятив значну частину своїх праць, засумнівався загалом в існуванні такого поняття: "Насправді, що таке слово? Я думаю, що в різних мовах це буде по-різному. Із цього, власне, виходить, що поняття "слово" загалом не існує". Відомий чеський мово-знавець В. Скалічка (1909) на відміну від Л.В. Щерби ра-див не відмовлятися від поняття слова, але не давати йо-му визначення.
Більшість же мовознавців уважають, що слово — най-конкретніша мовна одиниця, основна і базисна. Мова — це перш за все мова слів, а не форм чи звуків. Тому-то спроби дати дефініцію слова не припиняються. Наведемо деякі з визначень:
"Слово — найважливіша одиниця мови, яка позначає явища дійсності та психічного життя людини і звичайно однаково розуміється колективом людей, які розмовля-ють однією мовою й історично пов'язані між собою" (P.O.Будагов);
"Слово — граничний складник речення, здатний без-посередньо співвідноситися з предметом думки" (О.С. Ахманова);
"Слово — найменша смислова одиниця мови, вільно відтворювана в мовленні для побудови висловлювань" (Б.М. Головін);
"Слово — мінімальна структурно-семантична одиниця мови, яка виражає своїм звуковим складом поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їхні ознаки чи від-ношення між ними, вільно відтворюється в мовленні і слу-жить для побудови висловлювань" (Д.І. Ганич, І.С. Олій-ник);
"Слово — оформлена за нормами даної мови, неподільна на менші подібні єдності мовна одиниця, що складається із звука чи комплексу звуків і називає певні предмети, процеси і явища об'єктивної дійсності та їх ознаки або тільки вказує на них чи на відношення між ними, або виражає емоціонально-вольові прояви" (Є.В. Кротевич, Н.С. Родзевич).
Як бачимо, для всіх визначень спільним є акцентуван-ня на смисловому аспекті слова (щось позначає). Інші озна-ки визначень не збігаються. Зокрема, P.O. Будагов звер-тає увагу на однакове розуміння слова мовцями, Б.М. Го-ловін, І.С. Олійник та Д.І. Ганич — на те, що слово слу-жить для побудови висловлювання. Подібне відзначено О.С. Ахмановою (складник речення). Вільна відтворюва-ність слова в мовленні відзначається Б.М. Головіним, Д.І. Ганичем і І.С. Олійником. Є.В. Кротевич і Н.С. Ро-дзевич наголошують на неподільності слова на менші по-дібні єдності.
Для того щоб визначити слово, очевидно, потрібно йо-го відрізнити від інших мовних одиниць.
Як засвідчують усі вищенаведені визначення, слово — це єдність звучання і значення. Нема слів без звукової оболонки, але й немає слів без значень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Слово. Значущі частини слова

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок