Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> СЕМАНТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЛЕКСЕМ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ

СЕМАНТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЛЕКСЕМ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ

Назва:
СЕМАНТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЛЕКСЕМ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,24 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 81'376.46.06:332.3
Тур О.М.
СЕМАНТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЛЕКСЕМ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ
У статті розглядається проблема семантичного переосмислення лексем як одного зі способів творення сучасних термінів землеустрою та кадастру. Автор аналізує причини семантичної деривації, шляхи пристосування загальновживаних слів для виконання термінологічних функцій, а також ілюструє механізм переходу загальновживаних слів до розряду одиниць терміносистеми землевпорядкування. Досліджено, що джерелами утворення вторинних найменувань у терміносистемі землеустрою та кадастру можуть виступати термінологічні одиниці інших галузей знань: економіки, метеорології, геометрії, соціології.
Ключові слова: лексика, лексема, термін, термінологія, семантична деривація.
В статье рассматривается проблема семантического переосмысления лексем как один из способов создания современных терминов землеустройства и кадастра. Автор анализирует причины семантической деривации, пути приспособления общеупотребительных слов для исполнения терминологических функций, а также иллюстрирует механизм перехода общеобразовательных слов в разряд единиц терминосистемы землеустройства.
Ключевые слова: лексика, лексема, термин, терминология, семантическая деривация.
The article deals with the problem of semantic reinterpretation of lexemes as one of formation methods of modern terms. The author analyses the conditions of semantic derivation, the ways of accommodation the words in general use for terminological function, and also illustrates the mechanism of transition of words in general use to the range of units in organization of the land term system. It has been studied that the sources of repeated denomination formation in organization of the use of land and cadastre term system may be terminological units of other fields of knowledge: economics, meteorology, geometry, sociology.
Keywords: vocabulary, lexeme, term, terminology, semantic derivation.
Початок ХХІ ст. характеризується як період інтенсивного розвитку науки, техніки, суспільно- політичного життя країни, що спричинив якісне і кількісне оновлення існуючих та утворення нових терміносистем. Сучасні мовознавці визначають динаміку мови однією з найістотніших її ознак. У той же час «активна розбудова спеціальних відділів сучасного українського лексикону виявила численні ланки, що потребують настійної уваги мовознавців і пов'язані з необхідністю створення нових або з істотним коригуванням уже наявних найменувань...» [12, с. 97]. У таких умовах надзвичайного значення набувають теоретичний та практичний аспекти унормувальної та кодифікаційної роботи в галузі термінознавства, дослідження тих виявів динаміки в термінолексиці, які відбивають ступінь її розвитку. Унормування, систематизація й кодифікація термінології земелеустрою та кадастру як складової частини української наукової термінології нерозривно пов'язані з виявленням тих словотвірних засобів і способів, які використовуються для творення термінів досліджуваної галузі знань, а також установленням тенденцій деривації на сучасному етапі.
У термінології продуктивними виступають ті самі способи словотвору, що й у загальнолітературній мові, але «використовуючи загальномовні засоби словотворення, термінологічне словотворення на відміну від загально- мовного виявляє деякі специфічні особливості, пов' язані насамперед з самою специфікою терміна як лексичної одиниці спеціальної сфери вживання» [20, с. 130]. Як зазначає Л.О. Симо- ненко, термінологія порівняно з неспеціалі- зованою лексикою самостійна в основних лінгвістичних характеристиках і тенденціях розвитку: у ній максимально спеціалізовані та відрегульовані словотворчі морфеми і моделі. Вони можуть бути взяті з арсеналу загальнолітературного словотворення, з інтернаціонального фонду, створюватися штучно [13, с. 18].
Термінологи виділяють такі основні способи творення сучасних термінів: 1) використання наявних у мові елементів з їх семантичним довантаженням; 2) створення нових термінів на основі національних словотвірних ресурсів мови; 3) асиміляція дериватів, утворених на іншому національному ґрунті (інтернаціональній термінології) [17, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЛЕКСЕМ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок