Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)

Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)

Назва:
Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,20 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)


Питання про вмотивованість слова і його внутрішню форму є надзвичайно важливим та актуальним для розкриття проблем антропоцентризму сучасної лінгвістики, оскільки принципи номінації тісно пов’язані з вибором суб’єктом ознаки найменування.
На думку О.О.Потебні, внутрішня форма є центром образу, однією із його ознак, що переважає над усіма іншими, вона є найближчим етимологічним значенням слова, способом, яким виражається зміст [6, 100; 124].
Вибір та фіксація ознаки найменування можливі лише завдяки здатності людини до мовної свідомості, або до так званого лінгвокреативного мислення [8]. Цей тип мислення забезпечує зв’язок концептуальної картини світу, у формуванні якої беруть участь і невербальні типи мислення, з мовною. Здійснення цього зв’язку відбувається поетапно: відображення людиною як свідомою істотою, навколиш-ньо-го світу, означування та пояснення за допомогою мови еле-мен-тів і змісту концептуальної картини світу, закріплення і реалізація у мовному знаку результатів відбивної мислительної діяльності людини. Саме на цих теоретичних засадах грунтуються погляди провідних вчених, зокрема, Ю.Д.Апресяна, Г.В.Колшанського, Б.О.Серебреннікова, О.В.Урисон, Г.А.Уфімцевої та багатьох інших [1], [5], [8], [12], [13].
Таким чином, результати пізнання ознак позначуваного об’єкта відображаються у внутрішній формі лексеми.
На вибір цих ознак впливають соціокультурний і трудовий досвід носіїв мови, тому, як зазначав В. фон Гумбольдт, у внутрішній формі фіксуються самобутність, духовна енергія народу, особливості національного світорозуміння. Всі ці фактори у сукупності з лінгвістичними встановленими способами номінації визначають процес вибору ознаки найменування рослини. Тобто одну й ту саму ознаку можна виразити різними способами, “найбільш закономірними для системи даної мови” [11, 129].
Таким чином, внутрішня форма є пучок асоціацій, сполучених з осмисленням взаємозв’язку позначуваного з іншими явищами дійсності [9, 24]. Окрім цього, О.Снітко стверджує, що внутрішня форма, як зв’язна ланка між змістовими та формальними боками мовного знака, є основою вмотивованості слова [9, 78].
Під вмотивованістю розуміють стуктурно-семантичну властивість слова, яка дозволяє усвідомити раціональність зв’язку значення та звукової оболонки слова на основі його лексичної та структурної співвіднесеності [3, 30]. Тобто вмотивованість, як зауважує А.М.Сердюк, це та ділянка мовного знака, де його позначуване поєднується та взаємодіє з позначувальним [7, 24].
Ф. де Соссюр наполягав на відсутності природного зв’язку позначувального з позначуваним, тобто на немотивованості мовного знака [10, 101]. Це твердження, зумовлене концепцією вченого про мову як іманентну систему, вважається помилковим: "зв’язок між позначуваним і позначувальним не довільний; навпаки, він є необхідним" [2, 92]. Процес вибору ознаки найменування свідчить про прагнення мовця закріпити у флоролексемі певні властивості, а, отже, про мотивацію вибору назви рослини. Таким чином, переважаюча більшість флоролексем є, на нашу дум-ку, мотивованою. Щодо запозичень, то з погляду П.Гіро, мотивованими є всі сло-ва, навіть іншомовні, оскільки вони мотивовані в
мовах-першоджерелах [15].
На нашу думку, запозичення в досліджуваних мовах втрачають свою внутрішню форму, а отже, і властивість, яка дозволяє усвідомити раціональність зв’язку між позначуваним і позначувальним. Отже, іншомовні слова є немотивованими.
Що стосується характеру мотивації, то для реалізації мети нашого дослідження доцільним є аналіз назв рослин в аспекті прямої / непрямої мотивації, тобто залежно від того, чи існують вихідні елементи у вільному вигляді [4, 17].
Окрім цього, взаємодія між внутрішньою формою і вмотивованістю виявляється ще і в тому, що при утворенні назви рослини шляхом переосмислення ознака вторинного найменування є водночас мотиваційною ознакою.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок