Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження

Назва:
Правопис слів іншомовного походження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,25 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.2


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
Правопис слів іншомовного походження


НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ
1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, гр\па, ідил%чний, інтелектуальний, колект_в, ком%сія, с\ма, інтерм+цо, белетр_стика, ват (але Ватт), піан%симо, шас% та ін.
Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: анн<-ли, б>нна, бр\тто, н+тто, в<нна (в<нний), мад>нна, м<нна (м<нний), м>тто, п<нна, п+нні, т>нна, білль, б\лла, в%лла, мулл<, д\рра, м%рра.
2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: апперц+пція (бо є перц+пція), іммігр<ція (бо є мігр<ція), іннов<ція (бо є нов<ція), ірраціон<льний (бо є раціон<льний), ірре<льний (бо є ре<льний), контрревол$ція (бо є револ$-ція), сюрреал%зм (бо є реал%зм).
!  Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (напр.: нот<ція — анот<ція, конот<ція), то приголосний не подвоюється.
3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах (географічних, особових та інших): Гар>нна, Голл<ндія, Каль-к\тта, Мар>кко, Місс\рі, Н%цца, #ффа; Б+тті, Дж>нні, М$ллер, Русс>, Торріч+ллі, Ш_ллер.
Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокк<нець (Мар>кко), #ффський (#ффа), голл<ндський (Голл<ндія), ш_ллерівський (Ш_ллер), м$ллерівський (М$ллер) та ін.
Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.
Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.
З виділеними словами складіть речення.
Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів.
1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами
(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках
(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля опе-резана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціо-нера (О. Довженко).
Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російський і українській мовах.
1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горь-кий). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Ко-роленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тур-генєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).
Вправа 4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.
Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ер-ція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Правопис слів іншомовного походження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок