Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРА ТА KULTURA В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРА ТА KULTURA В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Назва:
СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРА ТА KULTURA В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,10 KB
Завантажень:
4
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
УДК 811.161.2'371 + 811.162.1'371
Дегтярьова Н.І.
СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРА ТА KULTURA В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
(на матеріалі українських і польських газет)
У статті подається спроба аналізу особливостей семантичних потенціалів концептів культура (укр.) і kultura (польськ.), які функціонують у сучасному україномовному та польськомовному мас-медійних дискурсах. Автор виділяє п'ять семантичних аспектів «розвиток», «занепад», «підтримка», «взаємодія», «пізнання» як в українському, так і в польському концептах. У кожному з аспектів розглянуто основні семантичні розділи. Особливу увагу зосереджено на дослідженні і зіставленні концептуальних ознак у семантичних розділах.
Ключові слова: концепт, дискурс, концептуальна ознака, когнітивна лінгвістика.
В статье подается попытка анализа особенностей семантических потенциалов концептов культура (укр.) и kultura (польск.), которые функционируют в современном украиноязычном и польскоязычном масс-медийных дискурсах. Автор выделяет пять семантических аспектов: «развитие», «упадок», «поддержка», «взаимодействие», «познание» как в украинском, так и в польском концептах. В каждом из аспектов рассмотрены основные семантические разделы. Особенное внимание уделяется исследованию и сопоставлению концептуальных признаков в семантических разделах.
Ключевые слова: концепт, дискурс, концептуальный признак, когнитивная лингвистика.
The article represents the attempt to analyze semantic peculiarities of the concepts культура (ukr.) and kultura (pol.), which are used in modern Ukrainian and Polish massmedia texts. The author investigates five semantic aspects «development», «decrease», «support», «integration», «cognition» in the structure of both concepts. Each aspect contents semantic categories. The special attention is devoted to conceptual features of semantic categories.
Keywords: concept, discourse, conceptual feature, cognitive linguistics.
Питання вивчення концептів належить до одного з найбільш актуальних у сучасній лінгвістиці, розвідки в цій сфері проведено багатьма дослідниками-когнітивістами, зокрема А. Веж- бицькою [2], В.З. Дем'янковим [5], О.С. Кубря- ковою [10], Дж. Лакоффом [12], Ю.С. Степа- новим [18], Н.К. Рябцевою [17], Ч. Філлмо- ром [19] та ін. На сьогодні виокремилось декілька напрямів дослідження, у яких розглядають поняття концепту і методи його дослідження під різними кутами зору. Ми поділяємо думку тих дослідників, які визначають концепт як «вербалізований смисл» та вбачають у ньому багатомірне ментальне утворення, в якому виокремлюються образно-перцептивна, понятійна і ціннісна сторони [3, с. 7; 7, с. 73; 9, с. 110]. Як зауважує С.Є. Нікітіна [13], експлікація концепту повинна дати якомога повне знання про поняття, що існує у свідомості носіїв культури, - знання, виражене в певних мовних стереотипах, якими можуть бути як слова, так і словосполуки-фразеологізми.
Концепт розуміємо як втілення ментальних і психологічних ресурсів людської свідомості, оперативну змістову одиницю пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи мови та мовної картини світу, що відображена в людській психіці [11, с. 90-93]. Концепт не є статичним поняттям, він мислиться в його потенційній динаміці, в контексті можливих інтелектуальних дій з ним [6, с. 148]. На сьогоднішній день в рамках цього підходу здійснено ряд досліджень, основаних на вивченні значного корпусу концептів, зокрема, таких як здоров'я, сумління, совість, вчинок [15; 16; 17] дружба, свобода [1] любовь, счастье [4], память [10] та ін. Концептуальна система перебуває в постійному становленні й конструюванні. Серед концептів, які змінюють своє змістове наповнення під впливом суспільно-політичних ідей, історичних подій та інших важливих чинників є концепти соціальної сфери, до яких належать культура і kultura, які посідають вагоме місце у світосприйнятті носіїв польської та української мов. Визначення семантичних особливостей функціонуванння цих концептів є одним із етапів реконструкції концептуальної картини світу поляків і українців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТІВ КУЛЬТУРА ТА KULTURA В СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок