Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Скачати реферат: Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі

Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі / сторінка 4

Назва:
Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,22 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

На жаль, дотепер методика формування дискурсивної компетенції в майбутніх учителів української філології остаточно не розроблена, а тому чекає на своїх дослідників. Однак самий термін “дискурсивна компетенція” в загальних рисах можна окреслити, як невід’ємну складову комунікативної компетенції, що передбачає знання й володіння різними типами дискурсів і їхньою організацією залежно від параметрів комунікативної ситуації, в якій вони породжені та інтерпретовані.
Таким чином, ми довели, що:
в останні десятиліття ХХ століття провідними парадигмами лінг-вістики стають прагматичні та когнітивні теорії, що розглядають текст у комунікації як вираження намірів мовців;
у центрі уваги сучасної науки – комунікативно-дискурсивні процеси та їхні прагматичні складові, як-от: інтенції мовця, реципієнт тексту, спільні для комунікантів фонові знання про світ тощо;
для забезпечення успішної комунікації у мовця і слухача повинен бути спільний прагматичний і когнітивний простір, який створюється спільною концептуальною картиною світу;
мовленнєва діяльність втілюється в конкретних ситуаціях, у межах соціально-культурного контексту, тому особливу роль у зв’язку тексту в комунікації з культурним контекстом відіграє особистість автора, з характерними для певної епохи ціннісними параметрами.
Отже, найбільш відповідним сучасній концепції навчання і вивчення рідної мови є поняття “дискурс”, тому в практиці вищої школи перспективніше використовувати саме його, адже, на відміну від тексту, дискурс залучає й екстралінгвістичні умови спілкування, що є необхідною передумовою формування комунікативної компетенції, тобто спроможності зіставити мовні засоби з конкретними сферами, ситуаціями, умовами й завданнями спілкування.


Література
Бенвенист Э. Общая лингвистика: Пер. с франц. М.: Прогресс, 1974. 446 с.
Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
Гальперин И.Р. О понятии «текст» // Вопросы языкознания. 1974. № 6. С. 71-72.
Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Т.А.Ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Вступительная статья. М.: Прогресс, 1989. С. 5-11.
Кубрякова Е.С., Александрова О.В. Виды пространств текста и дискурса // Материалы научной конференции “Категоризация мира: пространство и время”. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 15-25.
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. М.: БРЭ, 1998.
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.
Орлов Г.А. Современная английская речь. М.: Высшая школа, 1991. 240 с.
Програми педагогічних інститутів: Лінгвістичний аналіз тексту для студентів спеціальності 2102 “Українська мова і література” / Укл. М.Я.Плющ, Л.І.Мацько, І.І.Ковалик. К.: РНМК Міносвіти УРСР, 1985. 11 с.
Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. К.: Київ.нац.ун-т ім.Т.Шевченка, 2002. 392 с.
Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М.: Языки русской культуры, 1998. 779 с.
Халеева И.И. Наративный текст как форма национального социокультурного сознания // Актуальные проблемы преподавания перевода и иностранных языков в лингвистическом вузе: Труды МГЛУ. М., 1996. Вып. 423. С. 72-73.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок