Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМИ /И/ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТАХ ХУІІ-ХУІІІ СТ.

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМИ /И/ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТАХ ХУІІ-ХУІІІ СТ.

Назва:
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМИ /И/ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТАХ ХУІІ-ХУІІІ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,17 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 811.161.2'367.623'04
Бичкова Т.С.
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМИ /И/ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТАХ ХУІІ-ХУІІІ СТ.
Статтю присвячено аналізу однієї зі специфічних рис фонетичної системи української мови - злиття етимологічних голосних [і], [ы] в [и] - та з'ясуванню особливостей реалізації фонеми /и/ в мові західноукраїнських рукописних апокрифічних збірників XVII-XVIII ст. Виявлено основні позиції реалізації в пам'ятках цього голосного. З'ясовано, що в апокрифічних текстах, як і в інших пам'ятках XVII-XVIII ст., злиття етимологічних голосних у живій мові передавалося на письмі змішуванням літер ы та и (і).
Ключові слова: фонема, фонетика, історія української мови, апокрифічні тексти.
Статья посвящена анализу одного из специфических признаков фонетической системы украинского языка - слияния гласных [і], [ы] в [и] - и выяснению особенностей реализации фонемы /и/ в языке западно-украинских рукописных апокрифических сборников XVII-XVIII в. Выявлены основные позиции реализации в памятках этого гласного. Выяснено, что в апокрифических текстах, как и в других памятках XVII-XVIII в., слияние этимологических гласных в живом языке передавалось при письме смешиванием букв ы и и (і).
Ключевые слова: фонема, фонетика, история украинского языка, апокрифические тексты.
This article deals with blending of etymological vowels [і], [ы] in [и] as one of the specific phonetic features (in vocalism system) in Ukrainian language and reflection of these features in the apocryphal hand-written collections of the XVII-XVIII centuries. Principal positions of this vowel realization in monuments are revealed. It is proved that blending of etymological vowels was realized by shifting of letters ы and и (і) in living language.
Key words: phoneme, phonetics, Ukrainian language history, apocryphal texts.
Дослідження в галузі історії української мови на сьогодні надзвичайно актуальні, особливо зважаючи на те, що в останні десятиліття науковці переглядають погляди на походження і шляхи розвитку української мови. Важливим джерелом таких досліджень є староукраїнські пам'ятки ХУІІ-ХУІІІ ст., оскільки саме цей період більшість мовознавців характеризує як найскладніший і поки що найменше вивчений.
Для аналізу залучали переважно тексти пам'яток, створених на Лівобережній Україні, використання ж фактичного матеріалу із західноукраїнських пам'яток було спорадичним. Проте Західна Україна є особливим регіоном через історичне функціонування, а, отже, й контактування тут багатьох мов.
Серед західноукраїнської писемної спадщини ХУП-ХУПІ ст. значну частку становлять рукописні збірники апокрифічних творів, які були винятково популярними серед народу протягом багатьох віків, а тому зазнавали численних літературних і народних обробок.
Найширше дослідження збірників здійснив І. Франко, який дав не лише літературознавчу оцінку цим пам'яткам, а й визначив загальномовні риси більшості з них.
Окремі мовні особливості апокрифів (фонетичні та граматичні) були розглянуті в ряді публікацій С. Бевзенка [1], С. Перепелиці [10], М. Станівського [13] (див. також наші дослідження [2; 3]), проте монографічної праці про мову цих пам'яток досі немає, хоча в них яскраво відображено процес формування української мови, зокрема її фонетичної системи. Саме браком праць, присвячених системному аналізові західноукраїнських апокрифічних текстів, продиктована актуальність нашого дослідження.
У статті ми аналізуємо особливості реалізації в апокрифічних творах ХУП-ХУПІ ст. фонеми /и/ - однієї зі специфічних рис фонетичної системи української мови.
Апокрифічні тексти широко відображають фонему /и/ - переднього (близького до передньо- середнього) ряду високо-середнього підняття, що з'явилася в результаті злиття етимологічних звуків [і] та [ьі].
Злиття давніх [і] та [ьі] в одному голосному з у сіх східнослов'янських мов властиве лише українській мові. О. Шахматов зміну давнього голосного високого підняття [і] у звук, близький до середнього, яким є тепер український [и], пояснював депалаталізацією перед ним приголосного.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОНЕМИ /И/ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТАХ ХУІІ-ХУІІІ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок