Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода”

Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода”

Назва:
Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,28 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода”


Серед численних дихотомій, які використовує сучасна наука задля диференціації механізмів людської пам’яті, найважливіше значення в дослідженні дискурсивності має, на наш погляд, протиставлення епізодичної семантичної пам’яті. Будучи за походженням термінами експериментальної психології, ці два поняття припускають, як видається, і більш генералізовану експлікацію. Слідом за І. П. Смирновим [Смирнов 2001 : 233] під епізодичною пам’яттю розуміємо інформацію, надбану індивідом як учасником соціальних дій та перципієнтом фізичного світу, а під семантичною – скарбницю засвоєних текстів, повідомлень і знакових систем (курсив наш. – О. П.) (іноді також виділяють (див., наприклад, [Мартинек 1998 : 6]) ланцюг пам’яті з трьох компонентів: епізодична / прототипова / семантична). Так чи інакше, саме семантичні енграми (гіпотетичні залишки) концептуалізують елементи епізодичної пам’яті, дозволяючи людській свідомості формувати з останніх асоціативні групи (пор. у цьому зв’язку наукові розвідки Е. Гуссерля чи А. Бергсона).
Одне з першочергових завдань сучасної лінгвокультурології якраз і полягає у вивченні вербальних засобів та способів збереження “культурної пам’яті”, релевантної для носіїв даної мови. В. М. Телія висуває гіпотезу про мовні одиниці як “ланку”, яка з’єднує у своєрідний ланцюжок “тіло знака” та концепти, стереотипи, еталони, символи, міфологеми і подібні знаки національної, а поготів і засвоєної етносом загальнолюдської культури [Телия : ]. Аналогічно С. Г. Воркачов, описуючи феномен “когнітивної пам’яті слова”, пов’язаної з “його первинним призначенням та системою духовних цінностей носіїв мови”, підкреслював найбільшу концептологічну значущість культурно-етнічного компонента [Воркачев : ]. Ю. М. Лотман, аналізуючи функції текстів (у розширеному семіотичному тлумаченні цього поняття), відзначав, що “текст як елемент пам’яті культури є не пасивним збереженням, а генератором колишньої інформації, ... а тому може ототожнюватися не з книгою на полиці, а із зерном у ґрунті” [Анализ...  : ].
У платонівському “Тимеї” деміург організує космос, споглядаючи на ідеальні першообрази, або архетипи, відповідно до яких конструюються й функціонують речі (докладніше про це [Евзлин  : ]). Так само архетипові уявлення вважаються передконцептуальною основою формування будь-яких словесних поетичних образів. Досить згадати, що і К. Г. Юнг визначав архетипи як “форми без змісту, які являють собою лише можливість (курсив наш. – О. П.) певного типу сприйняття чи дії, подану a priori” [Евзлин  : ].
Ось чому, аналізуючи мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян, варто зупинитися на докладному описові архетипового образу води, що входить (поряд з вогнем, землею та повітрям) до квадри першоелементів буття, “субстанцій давньої алхімії” – як їх часто називають. Об’єкт дослідження ми обрали з огляду на те, що ця основна природна стихія має характер сутності, яку ми неодмінно наділяємо специфічною значущістю, а отже й пов’язаними з нею символічними переосмисленнями (до речі, М. М. Бахтін твердив, що “кожне явище занурено у стихію першопочатків буття” [Айрапетян : ]).
Статтю присвячено докладнішому розглядові праобразу води як одного з першоелементів буття з акцентуванням на східнослов’янській парадигмі смислів, або “етнокультурній авторизації поняття” у термінології С. Г. Воркачова [Воркачев : 67]. Значення образу відтворюємо нами шляхом окреслення ознак та імплікацій, відібраних з міфологічних словників, культурологічних енциклопедій, словників символів та теоретичних розвідок на цю тему.
Вода – це одна зі складових світу, що позначає, на думку Х.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок