Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу

Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу

Назва:
Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,95 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу


Проблема часу в художньому творі стала одним із важливих об'єктів зацікавлення сучасних літературознавців. За визначенням Д.С.Лихачова, «час – це об'єкт, суб'єкт і засіб зображення. Розуміння і відчуття руху і мінливості світу в різноманітних формах часу пронизує собою літературу». Наголошується також: саме дослідження концепції часу в творах, а не дослідження концепцій часу, висловлених тими чи іншими авторами, мають найбільше значення для розуміння естетичної природи словесного мистецтва [1, 233].
Своєрідно, далеко не однозначно відтво-рюється художній час у «білоруському циклі» – повістях «Хам», «Низини», «Дзюрдзі», романі «Над Німаном», оповіданні «Зимового вечора» – визначного майстра польської літератури Елізи Ожешко (1841 –1910). В більшості її творів легко виділяється оповідний час, тісно зв'язаний з теперішнім, і фабульний, звернений у минуле. Фабульний час у творах письменниці завжди ретроспективний, уривчастий, за рахунок чого читачам надається мож-ливість відновити у свідомості буття її героїв протягом певного історичного пе-ріоду.
Сюжети в Елізи Ожешко, як правило, охоплюють надто короткий проміжок часу, який обмежується кількома місяцями (літо – початок осені в романі «Над Ні-маном»,
березень – літо в повісті «Ни-зини») і навіть одним вечором (опові-дання «Зимового вечора»). І тільки в по-вісті «Хам» сюжет охоплює кілька років. Хронологічно межі часу визначені (опосе-редковано) лише в повісті «Низини» та романі «Над Німаном».
В одному з листів Е. Ожешко писала, що головне джерело сюжету роману-епопеї «Над Німаном» – повстання 1863 року, хоч в основі твору – конфлікт між «вели-кою» і «дрібною» шляхтою, Корчинськими і Богатировичами, а дія відбувається через двадцять років після поразки пов-стання. Письменниця оспівує дружбу Анджея Корчинського і Єжі Богатировича, які належали до ворожих суспільних верств. Обидва вони загинули. І після цього одне з корчинських урочищ стали називати Могилою.
Через цензурні умови говорити про окремі речі відверто письменниця не зважувалася, тому в її творах, і в цьому ро-мані особливо, велику роль відіграє підтекст, тісно пов'язаний з проблемою часу. Підтекст як важливий засіб розкриття ідейної основи роману допомагає реалістично відтворити важливі суспільно-полі-тичні події, викрити гноблення та колонізаторську політику царського уряду. Але основне призначення цього засобу – пролити світло на характер суспільно-політич-ної ситуації епохи, на її філософські проблеми, дати глибше відчуття конфлікту «батьків і дітей», розкрити трагедію людини, яка відійшла від громадської бо-ротьби в світ особистих турбот, віддали-лась від народу, з яким була тісно зв'язана під час січневого повстання. Цей конфлікт має важливе значення для розв'язання в романі однієї з найбільш складних проблем. Допомагає цьому об-раз Бенедикта Корчинського, створений польською письменницею з позицій свого позитивного ідеалу (віра в можливість класової гармонії).
Для розкриття підтексту важливе зна-чення мають описи могили повстанців та легенда про Яна і Цецілію. Нерозривність зв'язків з історією народу передана в картинах далекого і недавнього минулого, – і тут простежується зв'язок підтексту з категорією часу.
Відповідаючи своїми творами на акту-альні проблеми сучасності, Е. Ожешко по-стійно сумувала за «загубленим часом», повстанням 1863 року, ставлення до якого відчувається в описі могили повстанців, у введених у твір піснях тощо. Для героїв це ставлення є одним із кри-теріїв їхньої моральної цінності. Наприклад, негативні персонажі (Зигмунт та Емілія Корчинські, Ружиць, Кірло) або засуджують повстання, або байдужі до нього. Ретроспекція в романі з'являється, по-перше, як один із способів розкриття якихось граней характеру героя, по-друге,– як спосіб розкриття самоутвердження пер-сонажа в сучасному, зв'язку сучасного і минулого.
У романі «Над Німаном» час відіграє детермінуючу роль щодо зображуваної особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок