Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Скачати реферат: Види і функції мови

Види і функції мови / сторінка 4

Назва:
Види і функції мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,09 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
На о. Нова Гвінея під назвою папуаські мови відомо від 13 до 20 мовних родин і багато ізольованих мов. Мови аборигенів Австралії й Тасманії з погляду їхньої генеал. класифікації вивчено недостатньо. В Африці, крім згаданої афразійської родини, поширені родини конгокордофанських (нігеро-кордофанських), нілосахарських і койсанських мов. Мови тубільців амер. континенту об’єднуються в родини: надене, алгонкіно-мосанську, пенутіанську, хокальтекську, каддо-ірокезьку, сіу, мускогі-натчезьку, юто-ацтекську, майя-соке-тотонакську, отомангську, чибчанську, аравакську, карибську, кечуа-аймара, же(жес), тупі-гуарані та ін. Окр. мови не піддаються Г. к. м., залишаючись ізольованими представниками своїх родин. До них належать баскська, кетська, бурушаскі, нівхська, айнська, керекська та ін., які іноді включаються до ін. родин. У мовних родинах окр. групи можуть бути представлені лише однією мовою. Так, в індоєвроп. родині албанська, вірменська та грецька мови є самост. відгалуженнями кол. праіндоєвроп. мови.
Прихильники визнання існування гіперсімей об’єднують індоєвроп., урал., тюрк., монг., тунгусо-маньчж., дравід., картвел. та афразійську родини в ностратичну надродину, до якої деякі вчені відносять ще чукотсько-камчатські, юкагірську, нівхську, корейську та японську мови, а також ескімосько-алеутські, еламську та етруську. Ностратична гіпотеза не є загальновизнаною серед лінгвістів.
Функції мови
Про те, що мова є явищем суспільним, засвідчують її функції. Так, основними функціями мови є комунікативна і мислетворча, які мають виразний соціальний характер.
комунікативна функція (від лат. communicatio "спілкуван-ня") — функція спілкування. Мова й створена для того, щоб спілкуватися, а спілкування можливе лише в суспі-льстві. Щоправда, існують й інші комунікативні засоби, наприклад, жести й міміка. У мовознавстві навіть існує думка, що спочатку люди спілкувалися за допомогою же-стів і міміки і лише згодом — звуковою мовою. Як доказ комунікативної придатності жестів та міміки можна на-вести пантоміму. У театрі пантоміми та балетному спек-таклі, де пантоміма відіграє значну роль, глядачам ціл-ком зрозумілі "діалоги" дійових осіб і всі колізії подій. Однак у звичайному людському спілкуванні жести й мі-міка є лише допоміжними супровідними щодо звукової мови засобами. Допоміжними засобами спілкування мож-на якоюсь мірою назвати музику й живопис, проте якими б досконалими вони не були, замінити мови не можуть. У кожної людини музика й живопис викликають свої вра-ження, почуття, думки. А от спілкуючись за допомогою мови, всі люди приблизно однаково розуміють висловле-не. Тому-то мову вважають найважливішим засобом люд-ського спілкування. До того ж комунікативну функцію виконує не тільки звукове мовлення, а й написані чи на-друковані тексти.
мислетворча функція мови — функція формування й фор-мулювання думки . Мислення (думка) не тільки виражаєть-ся словом, але й здійснюється в ньому. Не випадково один із найвидатніших мовознавців XIX ст. Гумбольдт назвав мову "органом, який творить думку".
Яка ж із названих двох функцій є головнішою? Одні вчені вважають, що найголовнішою функцією є комуніка-тивна, інші — функція мислення. Обидві ці функції дуже тісно пов'язані між собою: для того, щоб спілкуватися, по-трібно мислити й уміти передавати свої думки за допомо-гою мовних засобів.
Усі інші функції мови, про які йдеться в мовознавчій літературі, похідні від головних, вони є ніби уточнен-ням, детальнішою видовою класифікацією їх. Так, з ко-мунікативною функцією пов'язані такі конкретні функ-ції: фатична (від гр. phatos "розказане"), тобто контак-тоустановлювальна; репрезентативна (від фр. representa-tion "представництво") — функція позначення світу ре-чей; емотивна — функція вираження почуттів, емоцій; експресивна (від лат. expressio "вираження") — функція самовираження, створення образу мовця, автора; волюн-тативна (від лат. voluntas "воля") — функція волевияв-лення; прагматична (від гр. pragma "дія") — функція, що вказує на ставлення мовця до висловленого; естетич-на (від гр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Види і функції мови

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок