Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> реферат: Альтернативи діалектики

Альтернативи діалектики / сторінка 2

Назва:
Альтернативи діалектики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Однак в об'єктивній дійсності все відбувається значно складніше. Розвиток включає в себе і старе, тобто все те, що необхідне для дальшого розвитку нового. А це вже діалектичний по-гляд на процес зв'язку нового зі старим, протилежний метафізиці, про що вже йшла мова вище.
3. У розумінні джерела розвитку, руху, зміни. Фактично метафізи-ка його серйозно і не досліджує, обмежуючись уявленням про "першо-поштовх" як джерело руху, тобто знаходить його поза самими пред-метами і явищами, що є недостатнім з точки зору науки, діалектики, яка таке джерело руху і розвитку вбачає у внутрішній суперечності речей і явищ, в саморусі матерії через ці суперечності.
4. У розумінні "механізму" розвитку, способу переходу від старої до нової якості. З точки зору метафізики, таким "механізмом" є змі-на, рух як процес зменшення чи збільшення, тобто як кількісне пере-творення існуючого поза якісними змінами, стрибкоподібним розвит-ком, коли виникає нова якість на основі кількісних змін.
5. У розумінні спрямованості розвитку. Чи відбувається розвиток сутнього по прямій, по колу чи якимось іншим шляхом? Це досить важливе філософське питання, яке з'ясовується, тлумачиться метафі-зикою і діалектикою протилежно. Діалектика, як відомо, виходить з того, що розвиток відбувається не по колу, не за прямою, а за анало-гією зі спіраллю, оскільки в процесі розвитку є повтори, повернення назад, відтворення того, що було, але на вищій основі, виникнення тих елементів, яких не було і які залучаються в процесі розвитку, даючи свідчення про поступ, якісне зростання, становлення нового. Таке уявлення, звичайно, дає діалектика як сучасна методологія відображення дійсності.
6. У самому стилі мислення, усвідомлення дійсності. Для метафі-зики характерна однобічність, абсолютизація, прямолінійність, закосте-нілість, негнучкість. З точки зору діалектики, щоб справді знати пред-мет, необхідно охопити, вивчити всі його сторони, всі зв'язки і опо-середкування. Треба розглядати предмет у його розвитку, саморусі, зміні. Практика людини має увійти в повне визначення цього пред-мета як критерій істини.
7. У розумінні суті істинного знання. Якщо діалектика виходить з того, що істинне знання предмета досягається через суперечливий синтез його протилежних визначень, то метафізика істинність такого знання обмежує принципом "або—або", "або те, або інше", синтез протилежних визначень виключається.
8. У розумінні самої суті пізнання. Метафізика розглядає його як результат, діалектика — як процес, що дає змогу охопити суперечливу єдність абсолютної і відносної істин, показати їхню складність, діалек-тику зв'язку, якісні переходи від емпіричного до теоретичного рівнів.
9. І, нарешті, останнє. Альтернативність метафізики і діалектики виявляється в тяжінні першої до побудови однозначної, статичної і умоглядної картини світу, до підміни дійсно цілісного осягнення його абстрактними конструкціями, перенесенням закономірностей розвит-ку окремих сфер дійсності на весь світ в цілому у спробі дати завер-шену і незмінну світоглядну систему, що з точки зору діалектики є недостатнім і тому неприйнятним.
Розглядаючи альтернативність метафізики і діалектики, необхід-но, однак, підкреслити, що метафізика не є чимось нелогічним, не-розумним, безрезультатним. Метафізика — це історично неминуча філософська теорія розвитку і метод пізнання, котрі займають певне місце в розвитку філософії, й категорійного апарату. Наприклад, ме-тафізика дала змістовну трактовку таких важливих проблем, як спів-відношення свободи і необхідності, з'ясувала природу загальних по-нять, істотно збагатила понятійний і термінологічний словник філо-софії тощо. Однак з розвитком науки метафізика виявила свою недо-статність і поступилась діалектиці як більш сучасному методу пізнан-ня, усвідомлення дійсності.
Таким чином, історично склалися дві альтернативні концепції — метафізика і діалектика. Вони є протилежними за рядом важливих, фундаментальних начал, а саме: джерелом розвитку, руху та зміни;
розумінням зв'язку старого і нового; механізмом переходу від старої якості до нової; спрямованістю розвитку; за розумінням суті істинно-го знання, суті пізнання; за стилем самого мислення, а також побудо-вою наукової картини світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Альтернативи діалектики

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок