Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> реферат українською: Альтернативи діалектики

Альтернативи діалектики / сторінка 5

Назва:
Альтернативи діалектики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Зазна-чимо при цьому, що на жодний з листів письменника Луначарський не відповів, очевидно тому, що Короленко був правий.
Теоретик "негативної" діалектики Адорно надавав категорії запе-речення всеруйнівного характеру, найбільш нігілістичного і песиміс-тичного. Руйнівний, негативний бік діалектики був доведений у філософії Адорно до абсурду, до "дурної" безкінечності заперечення.
6. Визначальним принципом "негативної" діалектики є положен-ня про "нетотожність" як заперечення. "Нетотожність" в інтерпре-тації Адорно — це відмінність чогось, це багатоманітність всього сут-нього. Адорно протиставляє принцип "нетотожності" таким катего-ріям, як "позитивність" (творення), "зняття", "становлення", "запе-речення заперечення", оскільки вони не є негаціями в розумінні цьо-го філософа. Що ж до такої категорії як тотожність, то Адорно проти-ставляє її нетотожності (відмінності). "Тотожність", на думку Адор-но, фактично заперечує багатоманітність речей, бо багатоманітність речей означає їх "нетотожність". Тут, безумовно, має місце відступ від діалектики Гегеля, який вважав, що тотожність включає в себе і відмінність (нетотожність), тобто у Гегеля мова йде про конкретну тотожність, а не абстрактну, як у Адорно.
Таким чином, можна зробити висновок щодо змісту, суті і прин-ципів так званої "негативної" діалектики, котрий полягає в тому, що "негативна" діалектика — це однобічна, суб’єктивістська концепція, яка виходить з абсолютизації заперечення, всезагальної руйнації всього сутнього, тотального критицизму, відкидання будь-якої позитивності, самозаперечення, і тому не виходить за межі метафізики. "Негатив-на" діалектика — це, по суті, антидіалектика.
Є також думка, що альтернативами діалектики є софістика і ек-лектика, оскільки вони виступають як різновиди метафізики.
Справді, софістика (з грецьк. — міркування, засноване на навмис-ному порушенні законів логіки) за багатьма своїми ознаками набли-жається до метафізики. Софістика ґрунтується на неправильному ви-борі вихідних положень, на абсолютизації того чи іншого визначення, на змішуванні суттєвого з несуттєвим, на хибних доведеннях (так зва-них софізмах), на свавільному вип'ячуванні другорядних властивостей предмету; на використанні різних значень одного і того ж слова тощо, і в цьому відношенні софістика, безумовно, має багато спільного з метафізикою. Однак софістика і метафізика — це нетотожні,
неоднозначні способи мислення. Софістика, на відміну від метафізики, не є якоюсь цільною, самостійною теорією пізнання чи його методом. Це по-перше. По-друге, софістика як спосіб мислення має виключно суб'єктивістський характер. Властива їй свавільна інтер-претація фактів неминуче веде до агностицизму. Що ж до метафізи-ки, то це такий спосіб мислення, котрий має об'єктивні основи, про які йшла мова вище. По-третє, метафізика є формою світогляду, кот-рий дає уявлення про певну картину світу. Софістика ж не має таких якостей. Вона не є світоглядом. На цій підставі, можна зробити ви-сновок, що софістика як різновид метафізики в цілому нерівнозначна їй і виступає альтернативою діалектики лише в певному значенні цього слова, а саме тоді, коли ми розглядаємо діалектику як логіку, як нау-ку про закони і форми відображення в мисленні розвитку об'єктивного світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Альтернативи діалектики

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок