Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Правопис часток

Правопис часток

Назва:
Правопис часток
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,69 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Правопис часток


Розрізняють частки словотворчі, які утворюють нові слова, і формотворчі, які утворюють форми слів (хай, би та ін.).
Словотворчі частки пишуться разом, окремо і через дефіс.
Разом пишуться:
1) Частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу): аб_що, аб_хто, анітр>хи, аніск%льки, дед<лі, д+коли, чим<ло, щос_ли, щонайкр<щий, щопр<вда, яком>га, якщ> та ін.
2) Частки би(б), то, що в складі сполучників: щоб, якб_, нем>в-бито, н%бито, аб>що, і частка же(ж) у складі стверджувальних часток авж+ж, ат>ж.
3) Частка -ся(сь) у зворотних дієсловах та у складі займенників і прислівників: навч<ється, буд\ється, хтось, як_йсь, десь, кол_сь.
4) Частка не, коли вона виступає у складі будь-якої частини мови у ролі префікса і, отже, слово без не не вживається: нев%льник, нег>-да, нед\га, н+жить, немовл#, нен<висть, н+ук — іменники; невгас_-мий, непох_тний, незліч+нний, невп_нний, невсип\щий, нег<йний, не-н<висний, нест#мний — прикметники; невд>взі, невп_нно, нев_нно, незаб<ром, непор\шно, несамов_то, несказ<нно — прислівники.
З дієсловами не пишеться завжди окремо, крім тих, які без не не вживаються: нев>лити (змушувати), незч\тися, нен<видіти, нест#-митися, і тих, яким частка не надає нового значення: незд\жати (хворіти), але не зд\жати (не змогти), непок>їтися (хвилюватися), несл<вити (ганьбити), але не сл<вити (не прославляти).
5) Частка не в складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість, які виявляються неповною мірою: недоб<чати, недод+ржа-ти, недооц%нювати, недоплат_ти; недок<заний, недооц%нений, недо-п_саний; нед>биток, недост<ча, недор%д, недоторк<нність, нед>ук та ін.
Якщо частка не виступає для заперечення дії, вираженої дієсловом із префіксом до, вона пишеться з ним окремо. Пор.: Він недочував і Він не доч\в моїх слів.
6) Частка не з іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками, з якими вони становлять одне поняття і переважно можуть бути замінені іншим, рівнозначним словом: невм%ння, нев>ля, неврож<й, непр<вда (брехня); небалак\чий (мовчазний), немал_й (великий); недал+ко (близько), недарм<, н+хотя, а також: незваж<-ючи на…, нем>в, нен<че.
7) Частка не з дієприкметниками, які виступають при іменнику в ролі означення (а не присудка) і не мають при собі пояснювальних слів: незак%нчена роб>та, нез’яс>ване пит<ння, неспрост>вані ф<кти.
8) Частка ні із заперечними займенниками і прислівниками: ніх-т>, ніщ>, ні#кий, ніч_й; нік>ли, нін<що, ніск%льки, ні#к.
Окремо пишуться:
1) Частка що в сполуках: дарм< що, т%льки що, хіб< що, щ> ж до.
2) Частка то в експресивних сполученнях що то за, що то, чи то, які виконують функції підсилювальних часток.
3) Частка не зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням: Не д>ля вир%шує, люд_на твор_ть св>ю д>лю.
4) Частка не з дієсловами і дієприкметниками, які виступають у функції присудків, з дієслівними формами на -но, -то й дієприслівниками: не м>же не б<чити, не поспіш<ючи; пр<ці не зр>блено; підл>га не в_мита; кімн<ту не пр_брано.
5) Частка не з прикметниками у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена даним словом: Ця річка не широка (заперечення), але: Ця неширока річка впадає в Дніпро.
6) Частка не з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Ця роб>та ще не дов+дена до кінц#.
7) Частка не з числівниками, займенниками і прислівниками займенникового походження, а також з прийменниками і сполучниками: не два, не сь>мий; не ти, не цей, не %нші; не ін<кше, не т<к; не при…, не на…, не то…не то; не раз.
8) Частка не з підсилювальними прислівниками, з незмінюваними присудковими словами та зі словами, що пишуться через дефіс: не д\же, не з>всім; не від т>го, не д>сить; не м>жна, не тр+ба; розмовл#ли не по-н<шому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Правопис часток

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок