Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Роль мови у житті людини

Роль мови у житті людини

Назва:
Роль мови у житті людини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,87 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Роль мови у житті людини”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття мови і мовлення
2. Функції мови, місце в житті людини
3. Мова і суспільство
Висновки
Література
Вступ
Мова — загальнонародне явище. Народ — творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об'єктивни-ми законами.
Усе те, що пересічні мовознавці розуміють під словом мова, насправді є власне мовою і мовленням. Розмежування мо-ви і мовлення теоретично обґрунтоване швейцарським лін-гвістом Ф. де Соссюром — одним із найвідоміших теоре-тиків мовознавства й основоположників сучасного етапу в мовознавстві.
Незаперечним фактом є те, що існує єдина українсь-ка мова. Однак кожен із тих, для кого українська мова є рідною, користується нею по-своєму. Мовець бере з неї не все (всього він не зможе засвоїти за життя), а лише те, що йому вкрай необхідне і відповідає його мов-ним уподобанням. Іншими словами, кожного мовця ха-рактеризує власне мовлення, яке є унікальним, непов-торним.
1. Поняття мови і мовлення
Мова — система одиниць спілкування і правил їх функціону-вання.
Іншими словами, мова — це інвентар (словник) і гра-матика, які існують у потенції, в можливості.
Мовлення — конкретно застосована мова, засоби спілкування в їх реалізації.
До мовлення належать говоріння (мовленнєвий акт) і результати говоріння (текст). Правомірно говорити про мов-лення окремої людини, про мовлення молоді, усне побу-тове мовлення, художнє мовлення тощо. Усе це — різне використання можливостей мови.
Для того щоб краще зрозуміти різницю між мовою і мовленням, Ф. де Соссюр наводив аналогію з шахами. Ша-хова дошка, шахові фігури та правила шахової гри — мо-ва; конкретне розігрування шахової партії — мовлення.
Загалом мову і мовлення розрізняють за такими пара-метрами:
1. Мова — явище загальне, абстрактне; мовлення — конкретне. Загальне (мова) реалізується в конкретному (мовленні). Конкретність мовлення виявляється в тому, що його можна чути, записати на магнітну стрічку, бачи-ти і прочитати (якщо йдеться про текст). Мову безпосе-редньо спостерігати неможливо. Саме тому лінгвіст має справу з мовленням (вивчає звучне мовлення або тексти). Завдання лінгвіста "добути" з мовлення мову.
2. Мова — явище відносно стабільне, довговічне, загаль-ноприйняте; мовлення — динамічне (рухливе), випадкове й унікальне. Так, наприклад, сучасна українська літера-турна мова охоплює період від І. Котляревського до наших днів, її норми (орфоепічні, орфографічні, лексичні та гра-матичні) є відносно стабільними й загальноприйнятими. У мові немає помилок, у ній усе правильно. У мовленні лю-ди можуть припускатися помилок. Мову можна порівня-ти з написаною композитором симфонією. Під час виконан-ня симфонії (мовлення) хтось із музикантів помилково мо-же "взяти" не ту ноту. Зрештою, і весь твір по-своєму мо-же бути "прочитаний" і зінтерпретований диригентом.
Унікальність мовлення полягає у своєрідному вико-ристанні мовних засобів, у вживанні оказіональних (ви-падкових) слів, словоформ, словосполучень тощо. На-приклад, в одній поезії І. Драча є така фраза: Вагітна скрипка стане породіллю. Українська мова словосполу-чення вагітна скрипка не допускає, однак в оказіональ-ному поетичному мовленні І. Драча воно виявилося високохудожнім та ефективним (яскраво передає ситуацію очікування гри на скрипці, бажання скрипаля відтвори-ти, а слухача почути її мелодійні звуки). Чи візьмемо єсенінське Отговорила роща золотая березовым веселым языком. У російські мові немає словосполучень роща от-говорила, березовый язык, але в мовленні С. Єсеніна такі "порушення" мовних норм стають яскравим художнім засобом.
3. Мова — явище психічне, а мовлення — психо-фізичне. Мова існує в індивідуальних мозках, у душах, у психіці людей, які становлять певну мовну спільність. Мовлення, крім психічного, має ще фізичний (фізіологі-чний) аспект, пов'язаний із його породженням і сприй-манням. Особливо помітний цей аспект при звуковій (аку-стичній і фізіологічній) характеристиці мовлення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Роль мови у житті людини

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок