Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Словник сучасної української літературної мови

Загрузка...

Словник сучасної української літературної мови

Назва:
Словник сучасної української літературної мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,23 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.6
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Словник сучасної української
літературної мови”


Усі словники поділяють на енциклопедичні й лінгвіс-тичні.
Лінгвістичні словники — це словники слів. Вони дають ін-формацію не про речі, явища, поняття, а про слова. Якщо енциклопедичні словники подають лише назви предметів та явищ, які в мові представлені іменниками та іменними словосполученнями, то лінгвістичні словники пояснюють усі типи слів, їх граматичні та стилістичні ознаки, особли-вості їх функціонування.
Лінгвістичні словники поділяють на одномовні й бага-томовні.
ЧАСТОТНИЙ СЛОВНИК сучасної української публіцистики є першою в українській лексикографічній практиці роботою, яка відтворює лексичний склад мови періодичних видань з повними статистичними характеристиками вживаності кожного слова реєстру. На підставі одержаних статистичних даних можна визначити шар лексики, характерний для публіцистичного стилю, виявити неологізми і шляхи їх утворення, а також не властиві українській мові слова, небажані для широкого вжитку. Це сприятиме формуванню необхідних навичок користування лексичним багатством рідної мови і, як наслідок, розвиткові і вдосконаленню мови суспільно-політичного спілкування.
ТЛУМАЧНІ СЛОВНИКИ. У цих словниках розкривається (тлу-мачиться) значення слів. У слові позначається наголос, вказується на його граматичні й стилістичні властивості. До кожного значення наводиться ілюстративний матеріал (приклади вживання з художньої та іншої літератури). Є такі тлумачні словники української мови: "Словник укра-їнської мови" АН в 11 томах (К., 1970—1980), "Новий словник української мови" у 4 томах В. Яременка й О. Слі-пушко (К., 1998), "Короткий тлумачний словник україн-ської мови" за редакцією Л.Л. Гумецької (К., 1979; друге видання за редакцією Д.Г. Гринчишина, 1988). Першим тлумачним словником сучасної української мови (він од-ночасно є й перекладним) слід вважати "Словарь україн-ської мови" у 4-х томах за редакцією Б. Грінченка (К., 1907—1909; останнє видання 1996—1997) — видатна па-м'ятка української лексикографії. Багатьма тлумачними словниками представлена російська мова: "Толковый сло-варь живого великорусского языка" в 4-х томах B.I. Даля (1863—1866; шосте видання — 1989—1991; специфічною ознакою цього словника є те, що слова в ньому розміщені за гніздовим способом, тобто всі споріднені слова пода-ються в одній статті; слово в такому словнику знайти важ-ко, зате добре показано життя кореня кожного слова в мові), "Толковый словарь русского языка" в 4-х томах за редакцією Д.М. Ушакова (1936—1940), академічний "Сло-варь современного русского литературного языка" в 17 то-мах (М.-Л., 1948—1965; з 1991р. виходить друге видання), укладений на основі 17-томного чотиритомний "Словарь русского языка" (1957—1960; друге видання — 1981 —1984), "Словарь русского языка" C.I. Ожегова (шістнад-цяте видання — 1984). У 1977—1983 pp. у Мінську вий-шов "Тлумачальны слоунік беларускай мовы" в 6 кни-гах, а в 1958—1968 pp. у Варшаві був видрукуваний "Slownik jejzyka polskiego" в 10 томах за редакцією В. До-рошевського. Серед інших тлумачних словників дуже ві-домими є англійські словники серії Webster (Уебстер), французькі — серії Larousse (Лярус), німецькі — серії Duden (Дуден).
СЛОВНИКИ НЕОЛОГІЗМІВ. Це словники тлумачного типу, в яких зібрані слова, що недавно з'явилися в мові. Як при-клад можна навести словники "Новые слова и значения" за редакцією Н.З. КотеловоЦМ., 1973; М., 1984), "Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80-х годов)" за редакцією Н.З. Котелової (С.-Петербург, 1995), "Словарь новых слов/Dictionary of New Words" Джоната-на Гріна(М., 1996).
СЛОВНИКИ ІНШОМОВНИХ СЛІВ. Ці словники охоплюють запо-зичену лексику, вказують на джерело запозичення слова, наводять іншомовну форму в оригіналі і тлумачення сло-ва рідною мовою. Українською мовою видані такі словни-ки іншомовних слів: "Словник чужомовних слів" А. Орла (Нью-Йорк, 1963), "Словник іншомовних слів" за редак-цією О.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Словник сучасної української літературної мови

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок