Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Сучасна мова

Загрузка...

Сучасна мова

Назва:
Сучасна мова
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,35 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План
1. Документування управлінської діяльності установ.
2. Вимоги до текстів службових документів.
3. Основні ознаки офіційно-ділового стилю.
Список використаної літератури .
 


Діловодство — це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.
Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у пе-реведенні його на державну мову, широкому застосуванні ком-п'ютерних систем оброблення та друкування документів, необхід-ності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи.
Дотримання стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та документування сприяє .встановленню чіткого організаційно-технічного порядку, викоріненню бюрократизму й тя-ганини. Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, оброблення й пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням до-кументів. Зрештою, правильно підготовлений і належним чином оформлений документ — це свідчення культури виконавця.
На сучасному етапі діяльність будь-якого закладу, установи, фірми, організації без секретаря неможлива. Секретар - перший, з ким зустрічається відвідувач в установі. Від нього багато в чому залежить, як розпочне свій робочий день керівник. Від поведінки секретаря залежить престиж фірми, в якій він працює, зрештою, настрій партнерів і клієнтів фірми, установи, організації. Секретар - це помічник, який основну роботу з документами бере на себе, даючи змогу керівникові творчо працювати в суто виробничому плані.
Документи з’явились разом з писемністю, спочатку як засіб закріплення майнових відносин, а потім, із розвитком писемності, стали засобом спілкування, передавання інформації. Документи є одним з важливих сховищ людської пам'яті.
Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими пра-вилами на паперових або магнітних носіях управлінських діл, тобто у створенні документів.
Підставою для створення документів в установах є необхідність засвідчення наяв-ності та змісту управлінських діл, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.
В установах визначається конкретний комплекс документів, передбачений но-менклатурою справ та необхідний і достатній для документування їх діяльності.
Управлінська діяльність установ здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.
Видання розпорядчих документів установ визначається актами законодавства, по-ложеннями (статутами) про них.
З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних уста-нов, можуть прийматися спільні розпорядчі документи.
Підставами для прийняття розпорядчих документів в установах є:*
Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і роз-порядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабіне-ту Міністрів України, рішення та постанови Верховної Ради Автономної Рес-публіки Крим, акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;*
провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання устано-вою покладених на неї завдань і функцій;*
потреба у правовому регулюванні діяльності.
Розпорядчі документи, що надходять до установи від органів вищого рівня, до-водяться до організацій, що належать до сфери її управління. Установа має право розси-лати ксерокопії документів органів вищого рівня організаціям, що належать до сфери її управління, разом із супровідним листом.
Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.
Хід обговорення питань і рішення, що приймаються в колегіальних органах, на зборах, засіданнях, нарадах фіксуються в протоколах. Протоколи оформляються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань.
У разі коли засідання стенографується, зміст виступів до протоколу не заноситься.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Сучасна мова

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок