Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Мовознавство -> Класифікація документів в українському діловому мовленні

Загрузка...

Класифікація документів в українському діловому мовленні

Назва:
Класифікація документів в українському діловому мовленні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,67 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
„Класифікація документів в українському діловому мовленні”


План
Вступ.
1. Класифікація документів.
2. Сутність понять тип та вид документа.
3. Зв’язок документознавства з іншими науками.
Список використаної літератури.


Вступ
Головної складового документа виступає інформація, тобто дані, зведення, повідомлення, знання, призначені для передачі в процесі комунікації. Інформація, що утримується в документі, має визначену специфіку, що виражається в наступному:
1. Документ є носієм соціальної інформації, створеної людиною для використання в суспільстві.
2. Документ припускає наявність семантичної інформації, що є результатом інтелектуальної діяльності людини. Наявність змісту — один з головних відмітних ознак документа.
3. Інформація передається дискретно, тобто у виді повідомлень. Повідомлення, зафіксоване на якому-небудь матеріальному носії (папірусі, папері, пластмасі, фотоплівці), стає документом. Для документа характерна довершеність повідомлення. Незавершене, фрагментарне повідомлення не може бути повноцінним документом. Виключенням є незакінчені літературні твори, ескізи, начерки, чернетки, що характеризують творчий процес їхнього творця (письменника, ученого, художника).
4. Як будь-який об'єкт, що має знакову природу, повідомлення являє собою закодований текст. Значення або зміст закодованого тексту можна зрозуміти, лише знаючи знакову систему кодування і декодування інформації.
5. Документ — це інформація, що зафіксована на матеріальному носії способом, створеним людиною, — за допомогою листа, графіки, фотографії, звукозапису й ін.
6. Документ має субстанціональність (речовність).


1. Класифікація документів
ДОКУМЕНТ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксо-ваному вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу (ДСТУ 2732—94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визна-чення»).
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ - це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета кла-сифікації полягає в підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності виконавців. У поточній роботі кла-сифікацію документів здійснюють на етапі групування їх у справи (див. гл. 7).
Документи класифікують за такими ознаками: - спосіб фіксації інформації; - зміст; - назва; - вид; - складність; - місце складання; - термін виконання; - походження; - гласність; - юридична сила; - стадія виготовлення; - термін зберігання; - рід діяльності та ін.
За способом фіксації інформації розрізняють такі документи:*
письмові, до яких належать усі рукописні й машинописні до-кументи, виготовлені за допомогою друкарської та розмножувальної оргтехніки;*
графічні, в яких зображення об'єктів передано за допомогою ліній, штрихів, світлотіні. Це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани. Вони цінні своєю ілюстративністю;*
фото- й кінодокументи — такі, що створені способами фо-тографування й кінематографії. Це кіно- та фотоплівки, фотокартки. На них можна зафіксувати ті явища й процеси, які іншим способом зафіксувати важко чи неможливо;*
фонодокументи — такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють звукову інформацію (наприклад, записану під час проведення засідань, зборів, нарад тощо).
За змістом документи поділяють на: * організаційно-розпорядчі; * фінансово-розрахункові; * постачально-збутові та ін.
Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) — це управлінська документація, що слугує засобом здійснення та регулювання про-цесів управління. Документи, які належать до ОРД, можна умовно поділити на такі групи:*
організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);*
розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки то-що);*
довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, теле-грами, телефонограми, звіти, доповіді тощо);*
з кадрових питань (заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові книжки, характеристики тощо);*
особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографи, роз-писки, доручення тощо).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Класифікація документів в українському діловому мовленні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок