Головна Головна -> Реферати українською -> Музика -> Становлення та розвиток хореографічного мистецтва

Становлення та розвиток хореографічного мистецтва

Назва:
Становлення та розвиток хореографічного мистецтва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,93 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Становлення та розвиток хореографічного мистецтва


Хореографія (від грец. "чпсеЯб" – танець і "гсбцЮ" – пишу) ін-терпретується як танцюваль-не мистецтво взагалі.
Хореографічне мистецтво – це дуже об'ємне поняття, яке містить балет, мис-тецтво народного сучасного танцю.
Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за допомогою чого ство-рюється хореографічний образ, який виникає з музично-ритмічних рухів. Він має умовно-узагальнений характер і розкриває внутрішній стан і духовний світ людини. Основу хореографічного образу складає рух, який безпосередньо пов'язаний з ритмом.
Специфічною особливістю мистецтва хореографії є її безпосе-редній зв’язок з музикою, яка допомагає розкрити хореографічний образ у всій яскравості і повноті, впливає на його темпоритмічну побудову.
При аналізі музичного мистецтва йшлося про існування важли-вого зв'язку композитор – виконавець. У хореографії цей зв'язок значно ускладнюється, адже між композитором і виконавцем з'яв-ляється постать хореографа. Саме цей «потрійний союз» і робить хореографію видом мистецтва.
Перші свідчення про зародження мистецтва хореографії від-силають нас до глибокої давнини, коли у доісторичну добу танець виконував певну ритуальну функцію. Ця тенденція мала своє продов-ження і розвиток у культурах Стародавніх Єгипту і Греції, тоді як у Стародавньому Римі танець вже починає сприйматися як видовище.
Середньовіччя накладає на хореографічне мистецтво табу – заборону, хоча народний танець, незважаючи на будь-які перешкоди, продовжує свій розвиток (ця ситуація певною мірою стала основою для відомого роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»).
Процес відновлення мистецтва хореографії пов'язаний з добою Відродження, але справжній його розвій починається у XVII ст., ко-ли у Франції було створено Королівську академію танцю (1661).
Новерр Жан Жорж (1727–1810) – французький хореограф, реформатор західноєвропейського балету. Його теоретичні та художні пошуки були пов'язані з розробкою двох важливих скла-дових балетного мистецтва: феномену рит-му і концепції природних даних танців-ника. Згідно з позицією Ж. Ж. Новерра, професійна майстерність виконавця повин-на органічно поєднуватися з емоційним началом, що сприятиме процесу створення повноцінного художнього образу. Теоре-тичні міркування щодо природи і специфіки балетного мистецтва були викладені хорео-графом на сторінках роботи «Листи про танець». Розвідки Ж. Ж. Новерра у роз-робці жанрової структури балету мали знач-ний вплив на подальший розвиток хорео-графічного мистецтва.
Академією була розроблена основна система класичної хореографії і закладено фундамент балету (від фр. і лат. – танцюю), який має свою жанрову структуру:
Хореографія – це своєрідна метатеорія балетного мистецтва, яке поряд з класичним і народно-характерним танцем використовує елементи пантоміми тощо.
Становлення і розвиток мистецтва балету пов'язані з культурами Італії, Англії, Австрії та особливо Франції. Саме у цій країні розпо-чався процес відокремлення балету від опери і надання балетному мистецтву статусу самостійної галузі хореографії.
Засновником класичного балетного мистецтва був французький балетмейстер Ж. Ж. Новерр, який відстоював ідею синтезу між танцем і музикою. На думку Новерра, саме синтез зумовлював створення повноцінного хореографічного образу.
Провідними школами класичного балету на початку XIX ст. стають італійська і французька, які удосконалюють, розвивають на новому рівні основні принципи балету XVII–XVIII ст., ведуть пошу-ки нових засобів і прийомів, значно ускладнюють техніку стрибка, обер-тання тощо.
Процес розвитку балетного мистецтва XIX ст. мав взаємовпливо-вий характер. Так, пошуки, що відбувалися у європейській хореографії, стимулювали становлення цього виду мистецтва у Росії, що згодом приведе до зворотного процесу – впливу мистецтва російського балету на західноєвропейський («Російські сезони» у Парижі).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Становлення та розвиток хореографічного мистецтва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок