Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Глобалізація

Глобалізація

Назва:
Глобалізація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,53 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Глобалізація


Кінець XX сторіччя ознаменувався тектонічними зрушеннями в історії людства, осмислення яких опинилося в центрі уваги вчених-суспільствознавців. Особливості пізнавального процесу на межі 80-90-х років полягали в тому, що ємка і надзвичайно диференційована сфера наукових досліджень була поглинута, через низку об'єктивних причин, могутньою ліберально-апологетичною хвилею, котра поєднувала відносно точне описання структурних змін суспільного поступу з еклектичним свавіллям та суб'єкти-візмом.
У цей період у наукових узагальненнях виділяється переважно "фасадний контур" визначальних явищ міжнародного життя, серед яких: розпад біполярної системи світоустрою, перетворення тенденції глобалізації економіки на магістральний напрям розвитку світового гос-подарства, формування "нового світового порядку", що включатиме не тільки економіку, а й широке коло інших проблем - від глобалізації націо-нальних культур до екології та питань безпеки. З числа ж головних ознак економічної глобалізації виокремлюється зростання міжнародної торгівлі, збільшення іноземних капіталовкладень, вільний рух фінансових потоків, а в ролі її головних агентів
визначаються транснаціональні корпорації, міжнародні фінансові інститути та великі держави. Як глобалізаційна ідеологія був визнаний неолібералізм.
Однак уже на середину 90-х років в міру нагромадження різноманітності та ва-ріативності властивостей глобалізаційних феноменів на методологічних підходах до їх пізнання стали позначатися суттєві хиби змістового та формального характеру. Тен-денція до створення збірного образу нової світової системи як інтегрованої одиниці у переважно компліментарному для полі-тики великих держав контексті стала да-вати збої, будучи не в змозі приховати де-структивні наслідки практичної реалізації цієї політики для народів планети.
За межами характеристик міжнарод-ної політики постіндустріальних країн опи-нилась її головна ознака - прагнення до заснованого на пануванні всеосяжного формування і регулювання життя міжна-родного співтовариства. Не давали задо-вільних відповідей і пошуки цілей та за-собів її реалізації, спроби оцінки її інст-рументальної раціональності та часової перспективи. Нарешті, прагнення осмис-лити сам процес глобальної інтеграції в умовах відсутності цивілігаційної моделі ці-єї інтеграції виявилися непродуктивними.
Як відзначали з приводу проблем розвитку теорії глобальних змін спів-робітник Пітсбурзького університету (США) Р.Робертсон та викладач Національного університету Сингапуру Х.Хондкер, попри всі намагання дати визначення глобаліза-ції, досвідчені фахівці з проблем дослід-ження сучасного світу - як цілісного в іс-торичній перспективі - ледве тямлять, чим вони займаються. Склалася ситуація, коли поняття і теорії, сформульовані в серйоз-ній науці про суспільство, втрачають свою аналітичну цінність.
На суттєві недоліки поточного стану теорії глобальних змін вказує й професор Європейського інституту Лондонської шко-ли економіки Е.Сміт, виділяючи, зокрема, ту обставину, що концепція "постна-ціональної" глобальної ери як мінімум слабує відсутністю глибокої історичної проробки питання про нації та етнічність. Ряд дослідників, намагаючись усунути перешкоди і досягти макси-мальної точності "лабораторних експе-риментів" з нормаїивно-дефініційним
блоком глобалізаційних характеристик, доходять висновку про невиправданість прагнення щодо завершеності, статичності та одномірності таких характеристик. Розробляючи власні підходи до дослід-ження глобалізаційних процесів, вони акцентують увагу на їх динамізмі, віртуальності й синтетичності. Наприклад, співробітники Чиказького університету Д.Комарофф та Дж.Комарофф виокрем-люють швидку всесвітню транснаціо-налізацію; зростання планетарної елек-тронної економіки, у якій виробництво та споживання розпорошуються по всьому світу, а звичні соціальні класи розпа-даються; становлення глобального капі-талізму як позатериторіального фантома, що миттєво змінюється і про який можна судити, виходячи лише з його проявів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Глобалізація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок