Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Теорія систем

Теорія систем

Назва:
Теорія систем
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,05 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
1. Внутрішні змінні організації
агальновідомо, що важливість середовища для організації є од-ним із основних положень теорії систем. Згідно із цією теорією, дія-льність організації буде успішнішою, якщо вона діє як відкрита сис-тема, у безперервній взаємодії із зовнішнім середовищем і має з ним зворотний зв'язок.
У навколишньому середовищі виділяють два сегменти: мегасередовище і допоміжне середовище.
Мегасередовище є вирішальним сегментом зовнішнього сере-довища, який відображає напрями процесів, що відбуваються у сус-пільстві. Воно включає п'ять основних елементів: політику держави, технологію, економіку, соціокультуру і міжнародний зв'язок.
Правовий і політичний елемент – частина основного середо-вища, що включає правову та урядову системи, в межах яких органі-зація функціонує. Тенденції у сферах законодавства політики та державного регулювання, судової справи й управління є вирішаль-ним важливим аспектом правового і політичного елемента.
ехнологічний елемент є частиною середовища, що відобра-жає теперішній стан науки з виробництва продукції та його обслуго-вування. Інколи специфічні організації можуть мати технічні знання й патенти, які дають їм змогу успішно конкурувати певний час, але на більшість організацій технологічний процес справляє позитивний або негативний вплив.
Економічний елемент є важливою часткою основного середо-вища. Він включає оточуючі системи виробництва, розподілу і спо-живання валового внутрішнього продукту. На зміст економічного середовища насамперед впливає те, якою є система в країні: капіталі-стична, соціалістична чи змішана. В межах економічних систем на організації впливають різні економічні фактори, такі як рівень опода-ткування, інфляція, ставка банківського процента, безробіття та ін.
Соціально-культурний елемент – це елемент основного сере-довища, який включає відносини, цінності, норми, переконання, поведінку і загальні демографічні тенденції, які характерні для дано-го регіону.
Соціально-культурний елемент є змінною величиною, і тому важливо, щоб менеджери уважно спостерігали за його тенденціями і своєчасно адаптувалися до нього.
Міжнародний елемент – це елемент основного середовища. Він включає розвиток та перебування різних організацій і процесів за межами країн, що мають іноді визначальний вплив на дану організа-цію. Це насамперед курс національних грошей та іноземної валюти, митне, податкове законодавство, появу нових конкурентів тощо.
Важливе значення для функціонування організації має допомі-жне оточуюче середовище – специфічні зовнішні елементи, з якими організація встановлює і підтримує зв'язок у процесі господарської діяльності. Допоміжне середовище залежить від специфіки товарів та послуг, місць, обраних нею для підприємницької діяльності. Ор-ганізація, як правило, не в змозі прямо впливати на все середовище, але досить успішно може використовувати допоміжне середовище.
Найрадикальнішими елементами допоміжного середовища ви-ступають покупці і клієнти, конкуренти, постачальники, робоча си- * ла, урядові установи тощо.
Покупці і клієнти організації – це ті особи і організації, що ку-пують товари і послуги даної організації. Наближення до їхніх інте-ресів досягається за рахунок посилення уваги до сервісу та його яко-сті, пошуку нових видів діяльності, врахування побажань клієнтів, особливо тих, які самі є лідерами у певній сфері діяльності.
Конкуренти – це організації, які пропонують або мають здатність запропонувати конкуруючі товари чи послуги. Кожна органі-зація повинна займатися вивченням конкурентів та здійснювати огляд усієї палітри, на якій можуть з'явитися нові виробники.
Пропозиція робочої сили – це організації, які включають осіб, що потенційно можуть найматися організацією. Здатність організа-ції залучати, мотивувати, зберігати людські ресурси, що необхідні для постачання конкурентоспроможних товарів та послуг, відно-ситься до ключових елементів успішної роботи організації.
Урядові установи – це установи, які забезпечують послуги та нагляд за дотриманням законодавства на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Теорія систем

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок