Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Машинобудівний комплекс України

Машинобудівний комплекс України

Назва:
Машинобудівний комплекс України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,36 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
План
1.Роль і місце в народногосподарському комплексі.
2.Технологія виробництва машин,спеціалізація і кооперування в машинобудуванні.
3.Принципи,умови і чинники розвитку та розміщення.
4.Галузева структура машинобудування України.
5.Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.
6.Проблеми і перспективи розвиткум машинобудування України.
7.Література.
 
 
Реферат
з розміщення продуктивних сил на тему:
Машинобудівний комплекс України

Література
1. Розміщення продуктивних сил України:Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./С.І.Дорогунцов,Ю.І.Пітюренко,Я.Б.Олійник та ін.-К.:КНЕУ,2000.-364с.
2.Роміщення продуктивних сил:За редакцією Є.П.Качкана-Київ.-2000.
3.Роміщення продуктивних сил України:Л.Г.Чернюк ,
Клиновий Д.В.-Київ.-2002.
4.Географія України у двох книгах :Заставний Ф.Д.-Львів.-Світ.-1994.


1.Роль і місце в народногосподарському комплексі
Машинобудування –важлива галузь промисловості розвинутих країн світу.Воно значною мірою визначає не лише галузеву струк-туру промисловості,а й її розміщення.Рівень розвитку машинобу-дування є одним з основних показників економічного,і насамперед промислового розвитку країни.
Велике значення машинобудування в народногосподарському
комплексі визначається тим,що воно виробляє знаряддя праці як для галузей,що виготовляють засоби виробництва (робочі машини
і апарати,верстати,технологічне і силове устаткування,контроль-но-вимірювальні прилади,технічні засоби автоматики тощо),так і для галузей,які виробляють предмети споживання (легкові автомо-білі,побутову техніку,телевізори,радіоприймачі,відеотехніку,годин-ники тощо).Крім того,машинобудування виробляє різноманітне ус-таткування для будівництва,транспорту,зв’язку,торгівлі,спецобла-днання для невиробничих галузей,а також продукцію оборотного призначення.
В розвинутих країнах світу машинобудування,як правило,визна-чає їх експортний потенціал і забезпечує від 32 до 40 % всього експо-рту.
Машинобудування має багатогалузеву структуру і характерезує-ться створенням спеціалізованих заводів і галузей.
2. Технологія виробництва машин,спеціалізація і кооперування в машинобудуванні
Процес виробництва машин складається з 3 стадій:
а) виробництво заготовок (відливок ,штамповок ,поковок і т.д.),
з яких потім виробляють деталі і частини машин.При цьому на одну тонну готової продукції машинобудування необхідно в середньо-му 1,3?1,6 т металевих заготовок ;
б) механічна обробка заготовок за допомогою металорізальних верстатів та виготовлення деталей і вузлів майбутніх машин.При цьому в стружку витрачається до 20-35 % всього початкового мета-лу,який разом з металобрухтом потім переплавляється на перероб-них металургійних підприємствах ;
в) складання деталей і частин,у результаті чого створюється но-ва машина.
Сучасні машини складаються з сотень,а то й тисяч деталей і вузлів.Внаслідок цього недоцільна,а то і практично неможлива кон-центрація їх виробництва на одному підприємстві.Велика номенк-латура виробів,що виготовляються в машинобудуванні,їх складні-сть,а також можливість технологічного роз’єднання машин на ок-ремі вузли і деталі спричиняє участь у виробництві машинобудівної продукції сотень підприємств і організацій різних галузей промисловості.Це сприяє формуванню спеціалізованих підприємств і розвитку кооперативних зв’язків між ними.
Спеціалізація?форма організації виробництва,при якій вигото-влення продукції,її частин або виконання окремих операцій відбуває-ться в самостійних галузях і на відокремлених підприємствах .З метою поглиблення спеціалізації підприємств і підвищення ефектив-ності їх функціонування доцільним є концентрація виробництва уніфікованих деталей і вузлів для складання різних машин на окре-мих підприємствах .
У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації:
?предметна,яка включає підприємства,що випускають кінцеву готову продукцію;
?технологічна,що включає підприємства,які здійснюють виро-бництво напівфабрикатів,заготовок ,литву поковок тощо;
?подетальна та вузлова,що являє собою випуск деталей,агре-гатів,вузлів,секцій,необхідних для збирання і укомплектування ма-шин і устаткування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Машинобудівний комплекс України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок