Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ

НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ

Назва:
НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,33 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -
ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ


Гра та ігрова ситуація
як один із найефективніших
методів навчання
на початковому
і середньому етапах
засвоєння іноземної мови
едагопчна наука розглядає процес навчання як свідому ці-леспрямовану діяльність учителя і учнів. Сприймаючи що тезу як константу, спробуємо визначити навчальний процес як співпра-цю цих двох сторін, як корисну діяльність, що збагачує і результа-том якої стає партнерство між учителем і суб'єктом навчання. Учи-тель і учень стають друзями і отримують взаємне емоційне за-доволення від цієї співпраці. Учень від того, як і що він вивчив, учитель від того, як він досяг цієї мети. Іншими словами, не тільки результат, а й спосіб його досягнення відіграє величезну роль у на-вчальному процесі. Позитивні емоції, зацікавленість на уроці іноземної мови підвищують рівень мотивації, а це в свою чергу, сприяє міцному засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу.
Отже, наш девіз: «Навчаємо із задоволенням — вивчаємо із за-доволенням!» Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування ефективних методів і прийомів навчання.
Комунікативно-ігровий метод навчання — це новий цікавий підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієн-товане на особистість навчання іншомовного спілкування.
Психологічні і фізіологічні особливості дітей молодшо-го шкільного віку, зокрема пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, що сприяють швидкому і якісному запам'я-товуванню, на основі якого легко реалізується перенесення в різні ситуації спілкування, підвищена сенситивність, яскраво виражені імітативні здібності, які підкріплюються здатністю до наслідуван-ня,— передумови вивчення молодшими школярами іноземних мов (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, Дж. Брунер та інші). Виходячи з цього, психологи вважають, що у шкільному віці гра все ще залишається важливою діяльністю в житті дитини. А ос-кільки гра, навчання і праця — основні види діяльності в житті людини, а перехід від однієї діяльності до іншої — це взаємодія
її попередніх І наступних форм, то вибір гри як важливого при-ііому і оптимальної форми навчання на початковому етапі є цілком . виправданим.
Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватися, ру-хатися, ми забезпечуємо умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дити-ии, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних про-цесів сприйняття і пам'яті. Оскільки гра, що охоплює елемент зма-гання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви — це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на пси-хічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, а також мови, вироблен-ню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню (Л. С. Ви-готський, Д. Б. Ельконін, А. Н. Леонтьєв та інші).
Гра — сильний емоційний подразник, який знімає психологіч-ні бар'єри, що заважають іноземному спілкуванню, підвищує Іні-ціативність і активність учшв а також стимулює позитивні емоції, які впливають на кору головного мозку, сприятливо розвиває за-цікавленість до іноземної мови як предмета. І ця зацікавленість з'являється за рахунок задоволення і радості від процесу три. що є одним із найважливіших завдань навчання.
Вважаючи головним напрямом у навчанні Іноземної мови «на-вчання із задоволенням», ми маємо на увазі атмосферу радості, доброго настрою, розкутості, активності, зацікавленості, ситуатив-ної мотивації на кожному уроці, оскільки шлях до досягнення мети не менш важливий, ніж сама мета.
Якщо звернутись до історії розвитку школи і пригадати цер-ковно-приходські школи, то там мета навчання досягалась за до-помогою різок та Інших покарань, тобто навчання через страх. З часом школа і педагогічна наука розвивались, і сьогодні ми говоримо про мотивацію як про важливу підбадьорюючу силу навчмада, з.ка визначається суб'єктивним світом учня, його влас-ними бажаннями, особистою зацікавленістю в шв'-шді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: НАВЧАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ -ВИВЧАЄМО ІЗ УСПІХОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок