Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Вплив держави на розміщення продуктивних сил

Вплив держави на розміщення продуктивних сил

Назва:
Вплив держави на розміщення продуктивних сил
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,32 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
“Вплив держави на розміщення продуктивних сил”.


Зміст
Зміст......................................................................................................................2
1. Регіональна економічна політика, її сутність та зав-дання..........................3
2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.............9
3. Державне регулювання соціально-економічного розви-тку регіонів........11
4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-еконо-мічного розвитку регіону................................................................................................................16
Список використаної літератури.....................................................................22


1. Регіональна економічна політика, її сутність та зав-дання. Вплив держави на розміщення продуктивних сил (РПС) в країні здійснюється за допомогою економічної регіональної політики. Отже для розгляду впливу держави на РПС необхідно розглянути регіональну економічну політику.
До складу України входять 24 області, АР Крим, два міста республіканського підпорядкування: Київ та Севастополь. Всього в державі існує близько 12 тисяч різних територіальних утворень. Різні території України мають свої особливості й відмінності як щодо економічного розвитку, так і в соціальному, історичному, мовному та ментальному аспектах. Нині в Україні склалися реа-льні передумови для розробки та реалізації соціально-економічної політики і на загальнодержавному, і на регіональному рівнях. Саме брак власної регіональної політики в недалекому минулому призвів до значних диспропорцій у регіональній структурі економіки дер-жави, нагромадження економічних та соціальних проблем.
З таких проблем треба передовсім назвати недосконалість га-лузевої структури більшості регіональних господарських ком-плексів, їх низьку економічну ефективність; значні відмінності між регіонами в рівнях соціально-економічного розвитку та істот-не відставання деяких регіонів від чинних нормативів розвитку со-ціальної та виробничої інфраструктури (особливо це стосується сільської місцевості); нераціональне використання місцевих природ-них і трудових ресурсів; надмірне забруднення довкілля в багатьох містах і районах; відставання в комплексному розвитку міст і сіл; незадовільну реалізацію можливостей регіонів щодо міжнародної інтеграції України, спільного підприємництва в галузі туризму та рекреації, залучення до країни іноземних інвестицій та ін.
Для розв'язання цих проблем постає необхідність створити умови для оптимальної економічної самостійності регіонів, вжити організаційні, правові та економічні заходи для забезпечення ефек-тивного державного регулювання процесів регіонального розвитку країни та координації міжрегіональних зв'язків, тобто опрацювати засади продуманої державної регіональної політики (ДРЕП).
Розглядаючи регіональну політику держави з погляду розпо-ділу влади між центром і регіонами, можна дати таке визначення ДРЕП. Державна регіональна економічна політика – це сукупність організаційно-правових та економічних заходів, які здій-снюються державою у сфері регіонального розвитку країни від-повідно до її поточних і стратегічних цілей.
Ці заходи спрямовуються1 на стимулювання ефективного роз-витку продуктивних сил регіонів, раціонального використання ресурсів, створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіаль-ної організації суспільства.
Об'єктами ДРЕП є територіальні утворення, в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування. Склад цих об'єктів визначається адміністративно-територіальним устроєм та економічним районуванням України.
Суб'єктами ДРЕП є органи державної влади, представницькі органи місцевого самоврядування, які в межах своєї компетенції розв'язують проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Як складова частина загальної соціально-економічної політи-ки України ДРЕП включає структурну перебудову продуктивних сил регіону, поліпшення територіальних пропорцій у країні, спо-соби здійснення роздержавлення і приватизації майна, напрямки земельної реформи, розвитку підприємництва тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Вплив держави на розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок