Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності

Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності

Назва:
Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,97 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
 
РЕФЕРАТ
На тему:
Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності


Характер і зміст праці формують ставлення до неї — історич-но змінну характеристику трудової діяльності. Ставлення до праці — це емоційно-волева настанова особистості на працю, тобто вираження її позиції. Залежно від змісту і характеру праці переважає ставлення до неї, як до засобу, що забезпечує існування, чи як до нагальної життєвої потреби. У першому випадку праця має для людини лише ін-струментальну цінність, бо виступає як засіб реалізації інших потреб, що можуть перебувати поза самою працею. Наприклад посада, котра дає право доступу до якогось ексклюзивного клубу, а отже, можли-вість проводити дозвілля з-поміж «сильних світу цього», за по-бутовою шкалою цінностей може перевищувати цінність самої праці, її фахову привабливість. Тож ставлення до праці може бути як до:
суспільно важливої цінності, що визначає місце трудової діяльності в загальній системі цінностей суспільства та особис-тості;
конкретного виду трудової діяльності, професії, що має пев-ний суспільний статус і престиж;
конкретної роботи з урахуванням змісту та умов праці, по-треб і мотивів, зв'язаних з даною роботою, на даному робочому місці, у даній виробничій організації. Таке ставлення поєднує орієнтацію трудової поведінки, реальну поведінку, оцінювання працівниками трудової ситуації (вербальну поведінку).
Саме вивченню цього останнього пункту, зважаючи на мотиви трудової діяльності, що харктеризують поведінку людини у ви-робничій ситуації, соціологи приділяють найбільшу увагу.
Об'єктивними показниками ставлення до праці є такі, що ха-рактеризують рівень відповідальності, сумлінності, ініціативнос-ті та дисциплінованості.
Суб'єктивними показниками ставлення до праці є загальне за-доволення чи незадоволення працею та її умовами — заробітною платою, змістом праці, взаєминами з керівником та колегами, ви-робничими умовами тощо.
Виділяють такі типи ставлення до праглі:
супернормативне — винятково сумлінне, яке відповідає всім чинним нормам;
субнормативне — недостатньо сумлінне;
ненормативне — несумлінне, недбале, байдуже.
Як відомо, з метою подолання байдужості до праці використовую-ться преміювання, гнучкий режим роботи, заохочення вільним ча-сом, раціоналізація і гуманізація праці тощо. До речі, раціоналізація більше стосується стимулювання, а гуманізація — мотивації праці.
Мотивація — усвідомлене спонукання до активної трудової діяльності суб'єкта, пов'язане з намаганням задовольнити певні потреби.
Мотиви є внутрішніми чинниками. Вони тісно зв'язані із цін-ностями й ціннісними орієнтаціями.
Цінності— це усвідомлена людьми значущість певних об'єк-тів (духовних явищ, предметів і речей реальної дійсності) стосо-вно їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, со-ціальної групи, особистості за моральними й естетичними вимо-гами, що вироблені людською культурою і є продуктами су-спільної свідомості.
Це особливе суспільне ставлення, завдяки якому потреби й ін-тереси індивіда чи соціальної групи переносяться на світ об'єк-тів, надаючи їм певних соціальних властивостей, що не пов'язані прямо з утилітарним призначенням цих об'єктів.
У процесі своєї соціалізації індивід інтерналізує (засвоює) цінності, які є основою соціальних норм. Утворюються системи (моделі) цінностей суспільства чи групи, в яких індивідуальні цінності взаємозв'язані в такий спосіб, щоб кожна з них посилю-вала іншу і тим самим утворювалось узгоджене ціле.
Цінності — це «опорні точки» людської культури, а мотиви — внутрішньоособистісної структури.
Визнані особистістю соціальні цінності перетворюються на її ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації — сприйняття особистіс-тю певних цінностей і визнання їх за цілі життя чи основні засо-би досягнення таких цілей, що є найважливішим фактором, який регулює, детермінує мотивацію особистості і її поведінку. Щоб заволодіти об'єктом, який є цінністю для людини, вона часто здатна пожертвувати самим дорогим.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок