Головна Головна -> Реферати українською -> Інше -> Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві

Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві

Назва:
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,42 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві


Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприєм-ства, його керівництво має визначити необхідні для їхньої реалі-зації ресурси, у тім числі трудові.
Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві почи-нається з оцінки їхньої наявності. Останнє передбачає інвентари-зацію робочих місць, виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення про-дукції, надання послуг). Аналіз і дальші розрахунки проводяться за категоріями працівників (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а для кожної з них — за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників розумової праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації трудових навичок або спе-ціальностей, тобто реєстрацію професійних навичок службовців із зазначенням кількості працівників, які володіють ними.
Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку самих трудових ресурсів, а й на можливий рівень їхнього використання та на аналіз факторів, які впливають на цей рівень, — технічних, організаційних, соціально-економічних.
Об'єктами аналізу в такому разі стають:—
номенклатура продукції, що виготовляється, та послуг, що надаються;—
утрати робочого часу та причини таких;—
характер та порівняльний рівень технологічних процесів і устаткування;—
прогресивність та відповідність сучасним вимогам органі-зації праці та виробництва;—
рівень мотивації трудової діяльності;—
норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного вико-нання норм тощо.
Визначення планової чисельності персоналу залежить від спе-цифіки підприємства, особливостей його функціонування. Зокрема:
1) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств масо-вого та серійного виробництва у порівнянні з підприємствами оди-ничного й дослідного виробництва;
2) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, натрапить на значно більші проблеми в розрахунках ніж під-приємство, що тільки збільшує обсяги виробництва чи надання послуг;
3) підприємству, виробництво на якому має ритмічний характер протягом усього року, незнані проблеми виробництва сезонного характеру, у тім числі щодо розрахунків чисельності персоналу.
За умови значних організаційних змін (наприклад створення нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресур-сах є досить складним завданням. У цьому разі використовують типові структури, моделі, аналоги.
За визначення чисельності на перспективний період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме:—
ринкову кон'юнктуру, зв'язану з тим чи тим видом діяльності;—
циклічність розвитку економіки, передбачення можливого за-гального економічного спаду;—
регіональні особливості ринку праці (переміщення виробни-чих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці);*
державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно з останніми підприємство зобов'язане створювати нові робочі місця);*
юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих І категорій населення та працівників;*
можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці.
Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій працівників визначається конкретною специфікою їхньої профе-сійної діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи того підприємства.
Але в будь-якому разі вона має базуватись на врахуванні мож-ливої економії затрат праці за факторами.
Розглянемо систему необхідних (основних) розрахунків на при-кладі промислового підприємства.
Передовсім для виявлення загальної (здогадної) чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період викорис-товується метод коректування базової чисельності:
де Чпл — чисельність промислово-виробничого персоналу, що не-обхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб;
Чб— базова (очікувана) чисельність, осіб;
ДV—плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %;
ДЧ — сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, осіб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок